6.01.2019

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE

 

  1. Mędrcy ze Wschodu przybywają jako reprezentanci ludów pogańskich, aby złożyć pokłon Jezusowi – Królowi królów. Pismo święte zwraca uwagę, że przez chrzest wszyscy otrzymaliśmy godność królewską:Jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym (1P2,9).Mając świadomość naszej tożsamości dzieci Bożych, przyłączamy się do wędrówki trzech mędrców zdążających do Betlejem, by oddać cześć narodzonemu Synowi Bożemu.

   Kolekta dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na misje.

  1. W przyszłą niedzielę 13 stycznia przypada święto Chrztu Pańskiego, które kończy liturgiczny okres Bożego Narodzenia. Kolekta przeznaczona będzie na Seminarium Duchowne.
  1. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i złożoną ofiarę Parafianom z ul. Głównej 1-13,26, ul. Serdecznej i Dożynkowej, a w nadchodzącym tygodniu poproszę o to Parafian z ul. Głównej 15b,19,23,23a,27,48,56,58 i ul. Błękitnej