Strona główna

Bp Pindel o akcie żalu doskonałego i praktyce pierwszych piątków

O tym, że niemożność przystąpienia do spowiedzi i przyjęcia sakramentalnej komunii świętej w czasie epidemii nie przerywa ciągłości praktyki pięciu sobót oraz dziewięciu piątków miesiąca przypomniał bp Roman Pindel w słowie na koniec codziennego Różańca w kaplicy kurialnej w Bielsku-Białej. Biskup podkreślił, że ograniczenia związane z zarazą koronawirusa stanowią poważną przeszkodę i zachęcił tych, którzy potrzebują spowiedzi, oczyszczenia się z grzechów ciężkich, by wzbudzili w sobie akt żalu doskonałego.

„To, co się da, róbmy w domu. Z takim postanowieniem, że przy najbliższej okazji, kiedy tylko życie wróci do normy, pójdziemy do spowiedzi i wyznamy nasze grzechy” – wyjaśnił biskup.

Jednocześnie zapewnił, że w okresie epidemii, gdy dostęp do sakramentów spowiedzi i komunii świętej jest utrudniony lub niemożliwy, praktyki dziewięciu pierwszych piątków miesiąca oraz pięciu pierwszych sobót miesiąca nie ulegają przerwaniu.

„Nie trzeba przerywać tego. Przyjdzie następny pierwszy piątek czy pierwsza sobota i można będzie wypełnić warunki zwyczajne. Ten cykl się wydłuży: zamiast 9-miesiecznego będzie 10-miesięczny, z 5-miesięcznego stanie się 6-miesięczny” – wytłumaczył i zachęcił, by podchodzić z zaufaniem do pobożnych praktyk związanych z obietnicami i łaskami. „Bóg jest większy niż to, co mówią ludzie” – dodał.

DRODZY PARAFIANIE!

Jak zachować się w nadchodzącym czasie? Kiedy uczestniczymy we Mszy św. za pośrednictwem TV. Przed nami święta Wielkanocne.

Bp Ordynariusz proponuje nam w takiej sytuacji:


AKT ŻALU DOSKONAŁEGO

Gdy nie możesz skorzystać ze spowiedzi, żałuj za swoje grzechy najlepiej, jak potrafisz, z miłości do Boga i postanów, że wyznasz je na spowiedzi, najszybciej, jak będzie to możliwe. Tak przeżyty żal usuwa wszystkie grzechy – powszednie i ciężkie.

  1. Zrób rachunek sumienia.  Uświadom sobie swoją słabość i grzeszność.
  2. Wzbudź szczery żal za grzechy.
    Skrusz swoje serce przed Bogiem, który nigdy nie przestaje Cię kochać.  Przeproś Go szczerze za wszystkie swoje grzechy.

Możesz skorzystać z modlitwy:

Boże, najlepszy Ojcze, Ty dałeś mi życie, uczyniłeś mnie swoim dzieckiem i posłałeś swego Syna, który przez śmierć i zmartwychwstanie zgładził grzechy świata. Na Twoją miłość nie zawsze odpowiadałem miłością. Mam teraz przed oczyma swoje grzechy. Proszę, przebacz mi wszystko, przez co oddaliłem się od Ciebie i czym skrzywdziłem moich bliźnich. Żałuję za to z całego serca. Tylko Ty możesz odpuścić mi grzechy. Bardzo Cię o to proszę. Boże kocham Cię i chcę być już zawsze z Tobą.
Jezu, ufam Tobie.

  1. Postanów, że wyznasz swoje grzechy w sakramencie pokuty, jak będzie to już możliwe.

KOMUNIA ŚWIĘTA DUCHOWA

Gdy nie możesz przyjąć Jezusa w Eucharystii, przyjmij Go w Komunii duchowej. Możesz to czynić codziennie.

Módl się swoimi słowami albo powtarzaj:
Jezu, wierzę w Twoją obecność pod postacią Chleba.
Jezu, przyjdź do mojego serca, kocham Cię i tęsknię za Tobą.
Obdarz mnie łaskami, które teraz są mi najbardziej potrzebne.
Jezu, ufam Tobie.

I Piątek Miesiąca

Zadbajmy, żeby dzieci, które kontynuują przeżywanie pierwszych piątków miesiąca, teraz w warunkach epidemii, gdy nie ma możliwości skorzystania z sakramentu pokuty i uczestnictwa we Mszy Świętej w kościele, mogły przeżyć ten dzień w warunkach domowych. W tym celu rodzice powinni pomóc dziecku wzbudzić akt żalu z miłości do Boga i przeżyć Komunię Świętą duchową.

Jeśli w trakcie odprawiania praktyki pięciu sobót oraz dziewięciu piątków miesiąca nie jest możliwe spełnienie warunku przyjęcia sakramentalnej Komunii w okresie epidemii, nie ulega przerwaniu ciągłość owoców, a więc nie trzeba tej praktyki zaczynać od nowa, a jedynie przedłużyć tę praktykę o kolejny miesiąc.

Wskazania duszpasterskie Księdza Biskupa na czas epidemii (26.03.2020)

W trosce o zdrowie i życie oraz duchowe dobro wiernych ustalamy następujące zasady duszpasterskie obowiązujące w Diecezji Bielsko-Żywieckiej.

W imieniu wszystkich Duszpasterzy dziękuję wszystkim Wiernym naszej diecezji za zrozumienie i przyjęcie koniecznych zasad i ograniczeń. Proszę o potrzebne dla nich wsparcie, zwłaszcza przez modlitwę, życzliwość i zrozumienie. Księżom i wszystkim wspierającym działalność Kościoła dziękuję za zaangażowanie w codzienną posługę w swoich wspólnotach, często z narażeniem własnego zdrowia, a niekiedy życia.

Życzę wszystkim łaski płynącej z przeżywanego czasu, wzrostu duchowego, zdrowia i sił do wytrwania w tym trudnym czasie.

Uczestnictwo we Mszy Świętej
– Na terenie naszej diecezji wszystkim wiernym została udzielona dyspensa od udziału w Niedzielnej i Świątecznej Mszy Świętej – aż do odwołania. Wszyscy jesteśmy zagrożeni, gdyż nie wiemy, ile osób niewykazujących objawów może nas zarazić. Dlatego usilnie prosimy, aby brać udział we Mszy Świętej za pośrednictwem mediów. Zachęcamy wszystkich do jednoczenia się z Jezusem Chrystusem poprzez Komunię Świętą duchową, która polega na wzbudzeniu w sercu pragnienia przyjęcia Jezusa.
– We Mszy Świętej w niedziele i dni powszednie, oprócz księży i diakonów sprawujących liturgię, mogą uczestniczyć tylko osoby, które zamówiły intencję, jednak nie więcej niż 5 osób.
– Chrzest i ślub z zachowaniem ograniczenia do 5 osób.
– Pogrzeby sprawujemy w formie uproszczonej. Najpierw stacja na cmentarzu, potem Msza Święta żałobna. Wszystko z zachowaniem ograniczenia do 5 osób (nie wlicza się pracowników zakładu pogrzebowego).

Nawiedzenie Kościoła
– W obecnej sytuacji prosimy nie nawiedzać kościoła. Nie jesteśmy w stanie wypełnić zarządzeń państwowych ograniczających liczbę osób przebywających w świątyni do 5.

Spowiedź Święta
– Wielu z nas przed Wielkanocą przystępuje do spowiedzi, jednak obecny stan epidemii uniemożliwia nam wypełnienie tej praktyki. W parafiach nie będzie zatem spowiedzi w zwyczajnej formie. Zachęcamy do skorzystania z innej drogi pojednania z Bogiem poprzez akt żalu doskonałego z równoczesnym mocnym postanowieniem dopełnienia wyznania grzechów przy najbliższej możliwej okazji. Jest to żal, który wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszystko. Taki żal odpuszcza grzechy powszednie i śmiertelne (por. KKK 1452). W przypadku wątpliwości można skontaktować się telefonicznie z księdzem swojej parafii.
– Przypominamy wszystkim wiernym, że informacje i zachęty do spowiedzi przez telefon, internet czy maila są fałszywe i stanowią próbę wyłudzenia danych osobowych i pieniędzy. Nie wolno na takie propozycje odpowiadać.

Namaszczenie Chorych
– Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną tylko w przypadku zagrożenia życia. Należy umówić się z księdzem telefonicznie.

Wielki Tydzień
– W Niedzielę Palmową nie organizujemy procesji z palmami.
– Msza Krzyżma Świętego będzie sprawowana tylko przez Księdza Biskupa.
– Liturgia Wielkiego Tygodnia będzie sprawowana według normalnych terminów w kościołach parafialnych bez udziału wiernych.
– Nie będzie adoracji w ciemnicy i Bożym Grobie.
– Przypominamy, aby w Wielki Piątek zachować post i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
– Nie będzie święcenia pokarmów w Wielką Sobotę. Błogosławieństwa pokarmów należy dokonać w czasie świątecznego śniadania w Niedzielę Wielkanocną w domu.
– Wiernych prosimy o uczestnictwo w liturgiach przez środki masowego przekazu. Warto duchowo łączyć się ze swoja parafią. Zachęcamy również do rodzinnej modlitwy, odprawienia Drogi Krzyżowej, adoracji krzyża oraz medytacji Słowa Bożego w naszych domach.

I Komunia Święta
– Pierwsza Komunia Święta będzie możliwa, gdy wrócimy do normalnego funkcjonowania. Termin zostanie ustalony wtedy przez Księdza Proboszcza w porozumieniu z rodzicami danej parafii.

Powyższe ustalenia obowiązują od dnia 26 marca 2020 roku do odwołania.

Wszystkim na dalsze dni Wielkiego Postu i czas Triduum Paschalnego niech Pan Bóg błogosławi.

† Roman Pindel
Biskup Bielsko-Żywiecki

UWAGA!

    W związku z decyzją władz państwowych o ograniczeniu spotkań masowych do 50 osób, usilnie proszę, by w Mszach świętych niedzielnych uczestniczyły tylko te osoby, które zamówiły intencję mszalną (choć i te zachęcam do pozostania w domach).
Kościół pozostaje otwarty, tak jak zawsze, przeznaczony do osobistej modlitwy.
Zgodnie z zachętą przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, duszpasterze podejmą modlitwę różańcową o godzinie 20.30 bez udziału wiernych, w kościele w intencji chorych, cierpiących i o ustanie epidemii. Zachęcam do solidarności w modlitwie, w swoich domach.
Proszę o przekazywanie tej informacji wszystkim, do których ta wiadomość nie może dotrzeć spośród naszych parafian.
Zachęcamy wszystkich wiernych do skorzystania z dyspensy Biskupa Bielsko-Żywieckiego i duchowej łączności za pomocą
 środków medialnych.

                                          Ks. Proboszcz