Strona główna

Od dzisiejszej niedzieli  – 7 czerwca 2020 – dyspensa od uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy św. obejmująca wszystkich wiernych Diecezji Bielsko-Żywieckiej, została zawężona tylko do osób starszych, chorych i odczuwających lęk przed zarażeniem.

W przyszłą niedzielę 31 maja przypada Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. W tym dniu pierwsza grupa dzieci z kl. III  po raz pierwszy przyjmie Jezusa Eucharystycznego do swych serc na dodatkowej Mszy św. o godz. 12.00. W czwartek o godz. 15.00 dzieci te będą zdawały egzamin z przygotowania do Komunii św. przed ks. Proboszczem, a w sobotę o godz. 15.00 odbędzie się dla nich próba generalna i spowiedź dla dzieci i dla ich rodziców.

Ważny komunikat!

Spotkanie z rodzicami dzieci przygotowujących się do I Komunii św. w sobotę 16 maja o godz. 15.00 w kościele (obecność obowiązkowa – 1 rodzic bez dziecka)

Wskazania duszpasterskie – 18 kwietnia 2020

 

Dnia 17 kwietnia Papież Franciszek przypomniał, że Kościół to przede wszystkim wspólnota wierzących, gromadząca się w realnym miejscu. Czymś wyjątkowym była liturgia w Wielkim Tygodniu, w której uczestniczyliśmy wirtualnie, a Komunię Świętą przyjmowaliśmy duchowo.

My w Polsce i w naszej diecezji możemy powiedzieć, że dzięki zmianie przepisów państwowych, stopniowo poszerzamy nasze realne duszpasterstwo. Dodajmy: w miarę lokalnych możliwości, zapewne stopniowo, zachowując wszystkie rygory bezpieczeństwa, które obowiązują w okresie pandemii.

Nadal obowiązuje dyspensa od udziału w niedzielnej i świątecznej Mszy Świętej dla wszystkich mieszkańców diecezji oraz przebywających na jej terenie, a także możliwość pojednania z Bogiem poprzez wzbudzenie aktu żalu doskonałego.

Od poniedziałku 20 kwietnia 2020 roku w kościele, w czasie Mszy Świętej oraz nabożeństw, może przebywać 1 osoba na 15 m2 powierzchni użytkowej kościoła ( w naszym kościele może znajdować się 40 osób – po dwie w każdej ławce). Pierwszeństwo mają osoby, które zamówiły daną intencję mszalną. Te same zasady dotyczą nawiedzenia kościoła, adoracji, nabożeństw, pogrzebów i ślubów.

Pogrzeb nadal odprawiamy w uproszczonej wersji, czyli najpierw stacja na cmentarzu i pochówek, a później Msza Święta żałobna w kościele. Należy pamiętać, że na cmentarzu może być zgromadzonych maksymalnie 50 osób (oprócz celebransów i pracowników cmentarza oraz zakładu pogrzebowego).

Od 16 kwietnia br., wszyscy obecni w kościele muszą mieć maseczki zakrywające usta i nos. Zwolniony z tego obowiązku jest kapłan sprawujący liturgię oraz organista.

Przypominamy, że termin pierwszej Komunii Świętej w naszej diecezji ustala ksiądz proboszcz z rodzicami dzieci pierwszokomunijnych. Należy uwzględnić czas na bezpośrednie przygotowanie, po powrocie dzieci do szkół oraz obowiązujące ograniczenia. Najprawdopodobniej będzie to możliwe dopiero po wakacjach

Wszystkie terminy udzielania sakramentu bierzmowania zostają przełożone do czasu powrotu do szkół. Prawdopodobnie dopiero po wakacjach.

† Roman Pindel
Biskup Bielsko-Żywiecki

 

 
         
     SŁOWO PROBOSZCZA NA NIEDZIELĘ MIŁOSIERDZIA

Słowo na Niedzielę  Miłosierdzia – 19.04. 2020 r.

W Dziejach Apostolskich czytamy, że „uczniowie trwali w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie”

„Trwali jednomyślnie w świątyni i wielbili Boga”

A św. Piotr pisze w swoim liście: „Radujcie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku z powodu różnorodnych doświadczeń.

Przez to wartość waszej wiary okaże się cenniejsza niż złoto, które próbuje się w ogniu”.

Podobnie i nasza wiara, przez różne doświadczenia i przeciwności, smutki
i cierpienia – staje się silniejsza, większa i umacnia się!

W Ewangelii Zmartwychwstały Pan ukazuje się uczniom i obdarza ich darami Ducha św. – daje im moc odpuszczania grzechów, ustanawia sakrament pojednania. Tomasz tego nie widział, był nieobecny, ale po ośmiu dniach spotyka Jezusa i uwierzył, ujrzał i uwierzył! Choć błogosławieni są ci, co nie widzieli, a uwierzyli.

Szczęśliwi są ci, którzy zmagają się ze swoimi słabościami, z niewiarą,
z nieufnością wobec Boga w codziennym życiu – ale ostatecznie potrafią zaufać Bogu, którzy nie widzą ale wierzą i doznają miłosierdzia!

Musimy prosić Boga, by Jego słowo, pełne miłosierdzia, było mocniejsze niż nasze życiowe ciemności, niż nasza obojętność wobec Jego miłości.

To co przeżywamy już od kilku tygodni jest niewyobrażalne, nikt się tego nie spodziewał, nikt tego nie mógł przewidzieć! Nie tak miał wyglądać przeżywany przez nas co roku Wielki Post, Wielki Tydzień, Wielkanoc.
A może jednak były to nasze największe i najprawdziwsze rekolekcje – dni duchowego opamiętania i refleksji nad sobą, nad moją rodziną, nad naszym odniesieniem do Boga i bliźniego.

Zastanówmy się, co Bóg chce nam powiedzieć przez to wszystko, co tak mocno przeżywamy w naszych sercach i umysłach. Przede wszystkim musimy sobie uświadomić, jak bardzo jesteśmy mali i słabi wobec sił natury, wobec otaczającego nas świata, wobec Boga.

Może najwyższy czas, by poskromić naszą ludzką pychę i zarozumiałość, pozorną mądrość i wielkość.

Wydawać by się mogło, że współczesny człowiek może wszystko, naginać prawo Boże i naturalne na swoja korzyść, fałszować je na własny użytek – a tu w jednej chwili okazało się, że jest zupełnie inaczej.

Dziś mamy wokół siebie wielu ludzi, podobnych do Tomasza, którzy są wierzącymi, ale nie do końca. Może potrzebują takiego osobistego spotkania z Jezusem jakie miało miejsce w życiu Tomasza.

Słowa: „nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym” mogą odnosić się do każdego z nas.

Niech te przykre i nieprzyjemne wydarzenia, które przeżywamy, skłaniają nas do prawdziwej i szczerej pokory, do służby wobec Boga
i bliźniego, do przemiany naszego życia na lepsze.

Niech każdy z nas postawi sobie pytanie: czy to co deklaruję i to jak żyję każdego dnia, jest istotnie prawdziwą wiarą i poddaniem się Bogu, który chce mojego dobra, mojego zbawienia?

Pamiętajmy, że Bóg objawia się w Kościele w swym nieskończonym miłosierdziu wobec każdego z nas. Otwierajmy Mu nasze serca, nasze domy, rodziny! Naśladujmy wspólnoty pierwszych wierzących w przyjmowaniu i dzieleniu się miłosierdziem Boga!

Bądźmy miłosierni jak miłosierny jest nasz Ojciec w niebie.

                                                                                                          Amen

                                                                                                   Ks. Proboszcz

 

NOWENNA  PRZED  ŚWIĘTEM  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

W Wielki Piątek, 10 kwietnia 2020 r. bp Roman Pindel przewodniczył
pierwszemu dniowi nowenny przed Świętem Miłosierdzi Bożego, o której
odprawianie Pan Jezus prosił św. Faustynę. Biskup z grupą księży
rozpoczął codzienne odmawianie przez 9 dni Koronki do Bożego
Miłosierdzia. Ma być to przygotowanie do Święta Bożego Miłosierdzia,
obchodzonego w pierwszą niedzielę po Wielkanocy.

W słowie po modlitwie ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej zwrócił
uwagę, w jaki sposób orędzie przekazane przez św. s. Faustynę Kowalską
wpłynęło na wymierne zainteresowanie obrazem Boga bogatego w miłosierdzie.

„Zwrócono uwagę na coś, o czym mogliśmy zapomnieć. W Krakowie jest
przecież kościół z początku XVII wieku dedykowany Bożemu Miłosierdziu.
Ludzie coś wiedzieli o tym przymiocie Boga. A jednak trzeba było dopiero
pełnego udręki i cierpienia życia s. Faustyny, by przypomnieć światu, po
jakimś czasie braku zainteresowania, że Bóg jest przede wszystkim
miłosierny” – podkreślił hierarcha, zwracając uwagę, w jaki sposób po
uznaniu objawień prywatnych polskiej zakonnicy i encyklice Jana Pawła II
poświęconej Bożemu miłosierdziu w centrum zainteresowania teologów i
egzegetów znalazła się dotąd mało zauważana ewangeliczna przypowieść o
synu marnotrawnym.

„Pragnę, abyś przez te dziewięć dni sprowadzała dusze do zdroju mojego
miłosierdzia, by zaczerpnęły siły i ochłody, i wszelkiej łaski, jakiej
potrzebują na trudy życia, a szczególnie w śmierci godzinie. W każdym
dniu przyprowadzisz do serca mego odmienną grupę dusz i zanurzysz je w
tym morzu miłosierdzia mojego. A ja te wszystkie dusze wprowadzę w dom
Ojca mojego. Czynić to będziesz w tym życiu i przyszłym. I nie odmówię
żadnej duszy niczego, którą wprowadzisz do źródła miłosierdzia mojego. W
każdym dniu prosić będziesz Ojca mojego przez gorzką mękę moją o łaski
dla tych dusz” – czytamy słowa Pana Jezusa zapisane w „Dzienniczku” s.
Faustyny (1209).

W pierwszym dniu nowenny, w Wielki Piątek, modlitwa ma objąć „dusze
grzeszników i całą ludzkość”, w drugim – „dusze kapłańskie i zakonne”, w
trzecim, w Niedzielę Zmartwychwstania – „dusze pobożne i wierne”, w
czwartym – „dusze pogan i nie znających jeszcze Jezusa”, w piątym –
„dusze heretyków i odszczepieńców”, w szóstym – „dusze ciche i pokorne i
dusze małych dzieci”, w siódmym – „dusze szczególnie czczące i
wysławiające miłosierdzie Jezusa”, w ósmym – „dusze czyśćcowe”, w
ostatnim dniu nowenny – „dusze oziębłe”.

Jako pierwszy, w 1985 r., Święto Bożego Miłosierdzia wpisał do
kalendarza liturgicznego kard. Franciszek Macharski dla archidiecezji
krakowskiej. Niektórzy biskupi polscy ustanowili je potem w swoich
diecezjach.

Na prośbę Episkopatu Polski Ojciec Święty Jan Paweł II w 1995 r.
wprowadził to święto dla wszystkich diecezji w Polsce. W dniu
kanonizacji s. Faustyny, 30 kwietnia 2000 r., papież ogłosił to święto
dla całego Kościoła.

 

Słowo na Wielki Piątek

Wielki Piątek celebrujemy Liturgię Męki Pańskiej. To dzień, w którym Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha (1 Kor 5,7). Dzień, który zawiera w sobie tajemnicę nieopisanego bólu, cierpienia i uniżenia, które przeżywał Jezus Chrystus, upodabniając się tym samym do nas we wszystkim oprócz grzechu. Od tego pamiętnego wydarzenia, Krzyż stał się dla nas poświadczeniem miłości Boga aż do końca oraz źródłem nadziei, że przecież Bóg nas nie opuści. Spoglądajmy w tym dniu z wielką czcią i wiarą na krzyże zawieszone w naszych domach. Można w swoim domu rodzinnym przeprowadzić osobistą adorację Krzyża. W chwili, kiedy będziemy się łączyć duchowo z celebracjami transmitowanymi przez środki masowego przekazu, trzymajmy go w dłoni, przekażmy innym członkom rodziny, ucałujmy go z czcią. Prośmy Ukrzyżowanego Pana, aby dał nam odczuć i zrozumieć, że cierpienie nie jest kresem, lecz próbą, a Jego Krzyż nie jest przegraną, lecz dowodem miłości, rajskim drzewem życia, znakiem zbawienia, kluczem do nieba. Niech w tym dniu nie zabraknie w naszych rodzinach myśli o chorych, cierpiących, przykutych do łoża boleści. Wznośmy modlitwy do Ukrzyżowanego także w intencji ekspiacji za grzechy przeciwko Bogu i bliźniemu. Usiłujmy dostrzec w Krzyżu drogowskaz prowadzący nas do zbawienia.

Bp Pindel o akcie żalu doskonałego i praktyce pierwszych piątków

O tym, że niemożność przystąpienia do spowiedzi i przyjęcia sakramentalnej komunii świętej w czasie epidemii nie przerywa ciągłości praktyki pięciu sobót oraz dziewięciu piątków miesiąca przypomniał bp Roman Pindel w słowie na koniec codziennego Różańca w kaplicy kurialnej w Bielsku-Białej. Biskup podkreślił, że ograniczenia związane z zarazą koronawirusa stanowią poważną przeszkodę i zachęcił tych, którzy potrzebują spowiedzi, oczyszczenia się z grzechów ciężkich, by wzbudzili w sobie akt żalu doskonałego.

„To, co się da, róbmy w domu. Z takim postanowieniem, że przy najbliższej okazji, kiedy tylko życie wróci do normy, pójdziemy do spowiedzi i wyznamy nasze grzechy” – wyjaśnił biskup.

Jednocześnie zapewnił, że w okresie epidemii, gdy dostęp do sakramentów spowiedzi i komunii świętej jest utrudniony lub niemożliwy, praktyki dziewięciu pierwszych piątków miesiąca oraz pięciu pierwszych sobót miesiąca nie ulegają przerwaniu.

„Nie trzeba przerywać tego. Przyjdzie następny pierwszy piątek czy pierwsza sobota i można będzie wypełnić warunki zwyczajne. Ten cykl się wydłuży: zamiast 9-miesiecznego będzie 10-miesięczny, z 5-miesięcznego stanie się 6-miesięczny” – wytłumaczył i zachęcił, by podchodzić z zaufaniem do pobożnych praktyk związanych z obietnicami i łaskami. „Bóg jest większy niż to, co mówią ludzie” – dodał.

DRODZY PARAFIANIE!

Jak zachować się w nadchodzącym czasie? Kiedy uczestniczymy we Mszy św. za pośrednictwem TV. Przed nami święta Wielkanocne.

Bp Ordynariusz proponuje nam w takiej sytuacji:


AKT ŻALU DOSKONAŁEGO

Gdy nie możesz skorzystać ze spowiedzi, żałuj za swoje grzechy najlepiej, jak potrafisz, z miłości do Boga i postanów, że wyznasz je na spowiedzi, najszybciej, jak będzie to możliwe. Tak przeżyty żal usuwa wszystkie grzechy – powszednie i ciężkie.

  1. Zrób rachunek sumienia.  Uświadom sobie swoją słabość i grzeszność.
  2. Wzbudź szczery żal za grzechy.
    Skrusz swoje serce przed Bogiem, który nigdy nie przestaje Cię kochać.  Przeproś Go szczerze za wszystkie swoje grzechy.

Możesz skorzystać z modlitwy:

Boże, najlepszy Ojcze, Ty dałeś mi życie, uczyniłeś mnie swoim dzieckiem i posłałeś swego Syna, który przez śmierć i zmartwychwstanie zgładził grzechy świata. Na Twoją miłość nie zawsze odpowiadałem miłością. Mam teraz przed oczyma swoje grzechy. Proszę, przebacz mi wszystko, przez co oddaliłem się od Ciebie i czym skrzywdziłem moich bliźnich. Żałuję za to z całego serca. Tylko Ty możesz odpuścić mi grzechy. Bardzo Cię o to proszę. Boże kocham Cię i chcę być już zawsze z Tobą.
Jezu, ufam Tobie.

  1. Postanów, że wyznasz swoje grzechy w sakramencie pokuty, jak będzie to już możliwe.

 

KOMUNIA ŚWIĘTA DUCHOWA

Gdy nie możesz przyjąć Jezusa w Eucharystii, przyjmij Go w Komunii duchowej. Możesz to czynić codziennie.

Módl się swoimi słowami albo powtarzaj:
Jezu, wierzę w Twoją obecność pod postacią Chleba.
Jezu, przyjdź do mojego serca, kocham Cię i tęsknię za Tobą.
Obdarz mnie łaskami, które teraz są mi najbardziej potrzebne.
Jezu, ufam Tobie.

I Piątek Miesiąca

Zadbajmy, żeby dzieci, które kontynuują przeżywanie pierwszych piątków miesiąca, teraz w warunkach epidemii, gdy nie ma możliwości skorzystania z sakramentu pokuty i uczestnictwa we Mszy Świętej w kościele, mogły przeżyć ten dzień w warunkach domowych. W tym celu rodzice powinni pomóc dziecku wzbudzić akt żalu z miłości do Boga i przeżyć Komunię Świętą duchową.

Jeśli w trakcie odprawiania praktyki pięciu sobót oraz dziewięciu piątków miesiąca nie jest możliwe spełnienie warunku przyjęcia sakramentalnej Komunii w okresie epidemii, nie ulega przerwaniu ciągłość owoców, a więc nie trzeba tej praktyki zaczynać od nowa, a jedynie przedłużyć tę praktykę o kolejny miesiąc.

Wskazania duszpasterskie Księdza Biskupa na czas epidemii (26.03.2020)

W trosce o zdrowie i życie oraz duchowe dobro wiernych ustalamy następujące zasady duszpasterskie obowiązujące w Diecezji Bielsko-Żywieckiej.

W imieniu wszystkich Duszpasterzy dziękuję wszystkim Wiernym naszej diecezji za zrozumienie i przyjęcie koniecznych zasad i ograniczeń. Proszę o potrzebne dla nich wsparcie, zwłaszcza przez modlitwę, życzliwość i zrozumienie. Księżom i wszystkim wspierającym działalność Kościoła dziękuję za zaangażowanie w codzienną posługę w swoich wspólnotach, często z narażeniem własnego zdrowia, a niekiedy życia.

Życzę wszystkim łaski płynącej z przeżywanego czasu, wzrostu duchowego, zdrowia i sił do wytrwania w tym trudnym czasie.

Uczestnictwo we Mszy Świętej
– Na terenie naszej diecezji wszystkim wiernym została udzielona dyspensa od udziału w Niedzielnej i Świątecznej Mszy Świętej – aż do odwołania. Wszyscy jesteśmy zagrożeni, gdyż nie wiemy, ile osób niewykazujących objawów może nas zarazić. Dlatego usilnie prosimy, aby brać udział we Mszy Świętej za pośrednictwem mediów. Zachęcamy wszystkich do jednoczenia się z Jezusem Chrystusem poprzez Komunię Świętą duchową, która polega na wzbudzeniu w sercu pragnienia przyjęcia Jezusa.
– We Mszy Świętej w niedziele i dni powszednie, oprócz księży i diakonów sprawujących liturgię, mogą uczestniczyć tylko osoby, które zamówiły intencję, jednak nie więcej niż 5 osób.
– Chrzest i ślub z zachowaniem ograniczenia do 5 osób.
– Pogrzeby sprawujemy w formie uproszczonej. Najpierw stacja na cmentarzu, potem Msza Święta żałobna. Wszystko z zachowaniem ograniczenia do 5 osób (nie wlicza się pracowników zakładu pogrzebowego).

Nawiedzenie Kościoła
– W obecnej sytuacji prosimy nie nawiedzać kościoła. Nie jesteśmy w stanie wypełnić zarządzeń państwowych ograniczających liczbę osób przebywających w świątyni do 5.

Spowiedź Święta
– Wielu z nas przed Wielkanocą przystępuje do spowiedzi, jednak obecny stan epidemii uniemożliwia nam wypełnienie tej praktyki. W parafiach nie będzie zatem spowiedzi w zwyczajnej formie. Zachęcamy do skorzystania z innej drogi pojednania z Bogiem poprzez akt żalu doskonałego z równoczesnym mocnym postanowieniem dopełnienia wyznania grzechów przy najbliższej możliwej okazji. Jest to żal, który wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszystko. Taki żal odpuszcza grzechy powszednie i śmiertelne (por. KKK 1452). W przypadku wątpliwości można skontaktować się telefonicznie z księdzem swojej parafii.
– Przypominamy wszystkim wiernym, że informacje i zachęty do spowiedzi przez telefon, internet czy maila są fałszywe i stanowią próbę wyłudzenia danych osobowych i pieniędzy. Nie wolno na takie propozycje odpowiadać.

Namaszczenie Chorych
– Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną tylko w przypadku zagrożenia życia. Należy umówić się z księdzem telefonicznie.

Wielki Tydzień
– W Niedzielę Palmową nie organizujemy procesji z palmami.
– Msza Krzyżma Świętego będzie sprawowana tylko przez Księdza Biskupa.
– Liturgia Wielkiego Tygodnia będzie sprawowana według normalnych terminów w kościołach parafialnych bez udziału wiernych.
– Nie będzie adoracji w ciemnicy i Bożym Grobie.
– Przypominamy, aby w Wielki Piątek zachować post i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
– Nie będzie święcenia pokarmów w Wielką Sobotę. Błogosławieństwa pokarmów należy dokonać w czasie świątecznego śniadania w Niedzielę Wielkanocną w domu.
– Wiernych prosimy o uczestnictwo w liturgiach przez środki masowego przekazu. Warto duchowo łączyć się ze swoja parafią. Zachęcamy również do rodzinnej modlitwy, odprawienia Drogi Krzyżowej, adoracji krzyża oraz medytacji Słowa Bożego w naszych domach.

I Komunia Święta
– Pierwsza Komunia Święta będzie możliwa, gdy wrócimy do normalnego funkcjonowania. Termin zostanie ustalony wtedy przez Księdza Proboszcza w porozumieniu z rodzicami danej parafii.

Powyższe ustalenia obowiązują od dnia 26 marca 2020 roku do odwołania.

Wszystkim na dalsze dni Wielkiego Postu i czas Triduum Paschalnego niech Pan Bóg błogosławi.

† Roman Pindel
Biskup Bielsko-Żywiecki

UWAGA!

    W związku z decyzją władz państwowych o ograniczeniu spotkań masowych do 50 osób, usilnie proszę, by w Mszach świętych niedzielnych uczestniczyły tylko te osoby, które zamówiły intencję mszalną (choć i te zachęcam do pozostania w domach).
Kościół pozostaje otwarty, tak jak zawsze, przeznaczony do osobistej modlitwy.
Zgodnie z zachętą przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, duszpasterze podejmą modlitwę różańcową o godzinie 20.30 bez udziału wiernych, w kościele w intencji chorych, cierpiących i o ustanie epidemii. Zachęcam do solidarności w modlitwie, w swoich domach.
Proszę o przekazywanie tej informacji wszystkim, do których ta wiadomość nie może dotrzeć spośród naszych parafian.
Zachęcamy wszystkich wiernych do skorzystania z dyspensy Biskupa Bielsko-Żywieckiego i duchowej łączności za pomocą
 środków medialnych.

                                          Ks. Proboszcz