O parafii

O parafii i kościele

Została utworzona z połączenia części parafii: Strumień, Golasowice i Pruchna. Do parafii należą dziś miejscowości Bąków i Jarząbkowice. W 1987 roku zawiązał się Komitet Budowy Kościoła w Bąkowie. Pierwszym budowniczym i proboszczem parafii został ks. Jerzy Hermais. 23 grudnia 1987 roku ks. bp Damian Zimoń poświęcił tymczasową kaplicę, w której odprawiano już Msze św. 1 lipca 1990 roku dekretem biskupa katowickiego została erygowana parafia Miłosierdzia Bożego w Bąkowie, a w lipcu 1991 roku otrzymano zezwolenie na budowę nowego kościoła. W 1992 roku zaczęto kopać fundamenty i wznosić mury kościoła, a w 1994 roku został wmurowany kamień węgielny przez bpa Tadeusza Rakoczego. W 1996 roku budowę przejął nowy budowniczy – obecny proboszcz ks. Jan Palka. 4 grudnia 1997 roku za zgodą ks. biskupa Ordynariusza w uroczystość św. Barbary została odprawiona pierwsza Msza św. w nowym kościele. Rok później parafia przeżywała uroczystość peregrynacji obrazu MB Częstochowskiej, a w następnym roku ks. bp Tadeusz Rakoczy poświęcił dzwony do nowego kościoła.

Autorem projektu architektonicznego kościoła jest prof. Adam Lisik. W prezbiterium kościoła znajduje się duży olejny obraz Miłosierdzia Bożego, po jego lewej stronie olejny obraz św. Faustyny, a po prawej stronie obraz Matki Bożej Ostrobramskiej (Matki Bożej Miłosierdzia). Obok ołtarza ustawiono figurę Matki Bożej Fatimskiej, w kaplicy bocznej znajduje się obraz św. Maksymiliana Marii Kolbego, na bocznych ścianach figurki św. Antoniego Padewskiego, św. Barbary wykonana z grafitu i drewniana figurka św. Faustyny Kowalskiej. W roku 2001 zostały umieszczone w kościele olejne obrazy stacji drogi krzyżowej i poświęcone przez bpa Janusza Zimniaka. Budowa dzwonnicy została zakończona w lipcu 2004 roku. W następnych latach zbudowano drogę wokół kościoła, parking, oraz wykańczano prezbiterium i wnętrze, a także zewnętrzną stronę kościoła. Na przełomie lat 2013/2014 kościół został ozdobiony 22 witrażami. Kościół został zbudowany z wielkim zaangażowaniem wiernych tej niedużej parafii.

Proboszczem parafii w Bąkowie jest ks. kan. Jan Palka.