Bierzmowanie 2022

Sakrament bierzmowania

W naszej parafii w dniu 4 października 2022 o godzinie 17:00 ksiądz biskup Piotr Greger w czasie mszy świętej udzielił sakramentu bierzmowania naszej młodzieży. Sakrament Bierzmowania jest niepowtarzalnym wydarzeniem w życiu człowieka. Jest to sakrament, w którym Duch Święty udziela darów: mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności, bojaźni Bożej.
Papież Franciszek o sakramencie bierzmowania powiedział: „Darem jest Duch Święty. Przypominamy sobie, że kiedy biskup namaszcza nas olejem mówi: «Przyjmij znamię daru Ducha Świętego». Ten dar, Duch Święty, wchodzi w nas i sprawia, że przynosi się owoce, abyśmy potem mogli Go dawać innym . Zawsze otrzymywać, aby dawać: nigdy otrzymywać i zatrzymywać w sobie, jakby dusza była jakimś magazynem. Nie: zawsze otrzymywać, aby dawać. Łaski, otrzymywane od Boga są po to, by się nimi dzielić z innymi. To jest życie chrześcijanina. Właściwością Ducha jest, aby nas odwodzić od skupiania się na naszym «ja» – «wszystko dla nas» – nie – aby nas otworzyć na «my» wspólnoty: otrzymywać, aby dawać. Nie jesteśmy w centrum: jesteśmy narzędziem tego daru dla innych.“
Życzymy, aby nowo bierzmowanym nie zabrakło sił do mężnego głoszenia wiary chrześcijańskiej i dawali przykład swoim życiem, że Jezus Chrystus zmartwychwstał i żyje pośród nas.

Oto krótka fotorelacja: