10.03.2019

INTENCJE  MSZALNE

Niedziela 10.03.2019 r. – 1 Niedziela Wielkiego Postu

  8.00  za + rodziców Józefa i Cecylię Czylok, Antoniego i Annę Kajstura, Mariana Kajsztura,

           Bronisławę Lang, Józefa Kryla, Bronisława i Krystynę Czylok

10.30  za + Annę Balas w 1 rocznicę śmierci

15.00  Gorzkie Żale i kazanie pasyjne

Poniedziałek 11.03.2019 r.

17.00  za + Danutę Konieczny w 10 rocz. śmierci

Wtorek 12.03.2019 r.

  8.00  za + Ludwika i Marię Wituła, syna Teodora, synową Helenę i wnuczkę Bogusławę,

           za Piotra i Joannę Przewoźnik, syna Stanisława i siostrę Ezechielę

Środa 13.03.2019 r.

17.00  za + Krystynę Kiełbasa od Hani i Józefa

Czwartek 14.03.2019 r.

17.00  za + Walerię i Pawła Foltyn i + z rodziny

Piątek 15.03.2019 r.

16.30  wystawienie Najświętszego Sakramentu

17.00  Droga Krzyżowa

17.30  za + Pawła i Marię Mędrek i + z rodziny

Sobota 16.03.2019 r.

17.00  za + Henryka Pietryga i + Stanisława Sadkowskiego

Niedziela 17.03.2019 r. –  2 Niedziela Wielkiego Postu

  8.00  za + Bronisławę Grygierek w 5 rocz. śmierci, męża Edwarda, zięcia Bolesława,

           + z rodziny Pysz i Grygierek

10.30  Do Miłosierdzia Bożego, MB Miłosierdzia i św. Faustyny z podziękowaniem za otrzymane

           łaski z prośbą o dalsze zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Marii Skowron z okazji

           75 Urodzin, o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny

15.00  Gorzkie Żale i kazanie pasyjne