13.01.2019

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE

  1. W niedzielę po uroczystości Objawienia Pańskiego obchodzimy Niedzielę Chrztu Pańskiego. Podczas chrztu udzielanego przez Jana Chrzciciela, Bóg przedstawił Jezusa jako swojego umiłowanego Syna i napełnił Go Duchem Świętym. Również my zostaliśmy ochrzczeni i staliśmy się członkami Kościoła Chrystusowego i powołani doskładania świadectwa o Nim we współczesnym świecie.

   Kolekta dzisiejsza przeznaczone jest na Seminarium Duchowne.

  1. Od piątku rozpoczyna się w całym Kościele Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. W przyszłą niedzielę 20 stycznia kolekta przeznaczona jest na cele charytatywne (jałmużna postna)

  1. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i złożoną ofiarę Parafianom z ul. Głównej 15b,19,23,23a,27,48,56,58 i ul. Błękitnej,a w nadchodzącym tygodniu poproszę o to Parafian z ul. Głównej 25,29,33,35,39 abcd, 41