5.08.2018

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Dziś przypada 18 niedziela zwykła. Człowiek potrzebuje do życia pokarmu, odzienia, pracy i mieszkania. Te wszystkie potrzeby dotyczą troski o chleb. W Modlitwie Pańskiej Jezus uczy nas, byśmy prosili Boga o ziemski chleb, ale zwraca uwagę na potrzebę zaspokojenia głodu duchowego: Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych (Mt 4,4b). Dlatego Jezus mówi sam o sobie:Ja jestem chlebem żywym (J6,35). Kto przychodzi do Jezusa Chrystusa, już nie pragnie ani nie odczuwa głodu, gdyż On sam daje się jako Chleb, który obdarza życirm wiecznym. Podczas Eucharystii przychodzi po raz kolejny w takiej postaci.

2. Kolekta dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na potrzeby diecezji. Poniedziałek w Hałcnowie rozpoczyna się piesza pielgrzymka naszej diecezji na Jasną Górę, zakończenie w sobotę 11 sierpnia na wałach jasnogórskich o godz. 13.30.

3. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i złożoną ofiarę Parafianom z ul. Głównej 43-98, a w tym tygodniu poproszę o to Parafian z ul. Jasnej.