8.07.2018

INTENCJE  MSZALNE

Niedziela 8.07.2018 r. – 14 Niedziela Zwykła

  8.00  Do Miłosierdzia Bożego, MB Miłosierdzia i św. Faustyny z podziękowaniem za otrzymane

           łaski z prośbą o dalsze zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Elżbiety Palka z okazji

            86 Urodzin, o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny

10.30  Do Miłosierdzia Bożego, Matki Bożej Miłosierdzia i św. Faustyny o zdrowie i Boże

           błogosławieństwo dla rocznego dziecka Alicji Rudol, o błogosławieństwo Boże dla rodzin

           Rudol i Gunia

Poniedziałek 9.07.2018 r.

18.00  za + Jana Krzempek od chrześniaczki Marysi z rodziną

Wtorek 10.07.2018 r.

  8.00  za + Alinę Szwarc w 1 rocz. śmierci, za męża Józefa i + z rodziny

Środa 11.07.2018 r. – św. Benedykta

18.00  Do Miłosierdzia Bożego, MB Miłosierdzia i św. Faustyny z podziękowaniem za otrzymane

           łaski z prośbą o dalsze zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Aleksandry i Wiktorii Parchański

           z okazji 18 Urodzin, o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny

Czwartek 12.07.2018 r.

18.00  za + rodziców Annę i Karola Klocek, siostrę Małgorzatę,

           + dziadków z rodzin Brzuska i Klocek

Piątek 13.07.2018 r.

  8.30  różaniec fatimski

  9.00  Do MB Fatimskiej za wszystkich chorych, cierpiacych, emerytów,

           rencistów i czcicieli MB Fatimskiej

Sobota 14.07.2018 r.

18.00  za + Krystynę Pawlik w 30 rocz. śmierci, za brata, siostrę i + rodziców

Niedziela 15.07.2018 r. – 15 Niedziela Zwykła

  8.00  za + rodziców Michalinę i Władysława Rybus z okazji urodzin, za syna Władysława, synową

          Halinę,wnuka Andrzeja, zięcia Romana, za + z rodzin Rybus, Gunia i dusze w czyśćcu cierpiące

10.30  za + Karola Pieter, + rodziców z obu stron od żony i dzieci

==================================================================