10.06.2018

  1. Dziś przypada 10 niedziela zwykła. Ludzi wierzących w Chrystusa cechuje między innymi duchowe pokrewieństwo, bokto pełni wolę Bożą, ten jest Mi bratem, siostrą i matką (Mt 3,35)

Jesteśmy zatem jedną rodziną, mamy swiadomość bycia braćmi i siostrami w wierze. Temu, który uczynił nas swoją rodziną i zaprosił na Eucharystię, złóżmy należny hołd uwielbienia.

  1. W środę we wspomnienie św. Antonigo z Padwy uczcimy MB Fatimską – jest to zarazem Parafialny Dzień Chorych.Zapraszam wszystkich chorych i seniorów do udziału we Mszy św. a po Mszy św. na spotkanie na zapleczu kościoła,

W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona bedzie na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.

  1. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i złożoną ofiarę Parafianom z ul. Podlesie, a w nadchodzącym tygodniu poproszę o to Parafian z ul. Wiślańskiej, Sadowej i Łęgowej