Ogłoszenia duszpasterskie

Zalecenia od 17.10.2020

W związku z tym, że nasz powiat znalazł się w strefie czerwonej, ustalono następujące zasady bezpieczeństwa epidemicznego:

W kościołach może przebywać 1 osoba na 7m2 powierzchni – u nas w parafii 80 osób. Nie wolno się gromadzić wokół kościoła. Obowiązuje zakaz organizowania wesel i innych spotkań (chrzciny, I Komunia św., stypy).

W związku z powyższym bardzo prosimy wszystkich Wiernych o zapoznanie się i przestrzeganie poniższych zasad (zgodnie ze strefą, w której znajduje się parafia):

1. Biskup Bielsko-Żywiecki udziela aż do odwołania dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy św. dla wszystkich wiernych Diecezji i przebywających na terenie Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Zachęcamy do uczestnictwa we Mszy św. poprzez środki masowego przekazu oraz wspólną modlitwę w rodzinach. W sposób szczególny o skorzystanie z dyspensy prosimy osoby starsze, przewlekle chore i te, dla których infekcja stanowi wysokie ryzyko;

2. Zachęcamy, w miarę możliwości, do uczestniczenia we Mszy św. w tygodniu, zachowując wszystkie zalecenia sanitarne;

3. Do odwołania zostaje zawieszone udzielanie sakramentu bierzmowania;

4. Do odwołania zostają odwołane wszystkie wizytacje kanoniczne;

5. Do odwołania nie organizujemy w parafiach spotkań formacyjnych i duszpasterskich dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

6. W kościołach i kaplicach nie korzystamy z posługi chóru i scholi;

7. Wszyscy obecni w kościele (kaplicy) – oprócz sprawującego liturgię – mają obowiązek pełnego zasłaniania nosa i ust (maseczka);

8. Maseczki obowiązkowo powinni nosić również posługujący w czasie liturgii (służba liturgiczna, kościelny);

9. Obowiązek noszenia maseczek obowiązuje na cmentarzu – dotyczy wszystkich, oprócz sprawującego posługę;

10. Obowiązek noszenia maseczek obowiązuje również w czasie ślubów i chrztów – dotyczy wszystkich oprócz sprawujących posługę;

11. Zachęcamy wiernych do przyjmowania Komunii świętej na rękę. W czasie każdej Mszy świętej i nabożeństwa należy umożliwić wiernym przyjmowanie Komunii świętej zarówno na rękę jak i do ust (jeżeli Komunii świętej udziela jeden ksiądz najpierw udziela na rękę, później do ust, jeżeli Komunii świętej udziela więcej szafarzy należy określić miejsca i sposób udzielania);

12. Pogrzeby organizujemy zachowując przepisy dotyczące ilości wiernych w kościele. Nie ma przeciwskazań do wnoszenia trumny z ciałem osoby zmarłej (w tym na Covid19) do kościoła;

13. Sakrament małżeństwa: prosimy narzeczonych, którzy w najbliższym czasie mają zawierać związek małżeński o skontaktowanie się z parafią, aby ustalić dalsze postępowanie (przeniesienie ślubu, bądź jego sprawowanie ze świadomością zakazu organizowania wesela);

14. Uroczystość Wszystkich Świętych: Bardzo prosimy, aby cmentarze nawiedzać w dni poprzedzające i po uroczystości, o zrezygnowanie z wyjazdów na cmentarze w innych miejscowościach i o nie organizowanie spotkań rodzinnych. W Uroczystość Wszystkich Świętych i w Dzień Zaduszny nie organizujemy procesji na cmentarze i Mszy św. polowych na cmentarzach. Nabożeństwo za zmarłych można zorganizować w kościele zachowując obowiązujące przepisy dotyczące ilości wiernych w kościele.

 

18.10.2020

 1. Dziś przypada 29 niedziela zwykła. Każde liturgiczne spotkanie z Jezusem jest szansą i wezwaniem do oddawania czci należnej Bogu. W duchu wiary chcemy wsłuchiwać się w słowo Boże, które jest zawsze aktualne i ponadczasowe.
 2. Przedostatnia niedziela października obchodzona jest jako Światowy Dzień Misyjny i rozpoczyna jednocześnie Tydzień Misyjny. Kolekta przeznaczona jest na cele misyjne Kościoła.
 3. We wtorek 20 października wspominamy św. Jana Kantego patrona naszej diecezji, w czwartek św. Jana Pawła II, a w piątek św. Józefa Bilczewskiego.
 4. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i złożoną ofiarę Parafianom z ul. Zielonej 10-22, a w nadchodzącym tygodniu poproszę o to Parafian z ul. Zielonej 25-47
 5. Od 17 października 2020 roku do odwołania w naszym kościele ( w strefie czerwonej)może przebywać jednocześnie ok. 80 osób (rozsiadamy się po 2 osoby w każdej ławce: w kościele, na chórze, w kaplicy bocznej i na korytarzu wewnętrznym). Do kościoła wchodzimy i przebywamy w nim z zasłoniętymi ustami i nosem.

11.10.2020

 1. Dziś przypada 28 niedziela zwykła. Po raz dwudziesty obchodzimy Dzień Papieski. W naszej parafii chcemy uroczyście powitać relikwie św. Jana Pawła II – Apostoła Miłosierdzia. Ofiary zbierane do puszek po Mszach św. przeznaczone są na fundusz stypendialny.
 2. We wtorek 13 października zapraszam na ostatnie w tym roku nabożeństwo fatimskie; o godz. 8.30 różaniec fatimski, a o 9.00 Msza św. za wszystkich chorych i cierpiących Parafian, za Czcicieli MB Fatimskiej.
 3. W środę 14 października przypada 2 rocznica konsekracji naszego kościoła. Pamiętamy w naszych modlitwach o wszystkich żyjących i zmarłych fundatorach, ofiarodawcach i budowniczych naszego kościoła.
 4. Za tydzień obchodzić będziemy Światowy Dzień Misyjny.
 5. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i złożoną ofiarę Parafianom z ul. Żytniej i Kasztanowej, a w nadchodzącym tygodniu poproszę o to Parafian z ul. Zielonej 10-22
Zdjęcia z dzisiejszej uroczystości wprowadzenia relikwii
Św. Jana Pawła II

 


Słowo na niedzielę przed wprowadzeniem relikwii św. Jana Pawła II do naszego kościoła – 4 października 2020 r.

W 2016 roku  9-10 maja przeżywaliśmy w naszej parafii peregrynację obrazu Miłosierdzia Bożego, a także relikwii św. Faustyny Kowalskiej i św. Jana Pawła II – Apostołów Bożego Miłosierdzia.

Wtedy już myślałem o sprowadzeniu do naszego kościoła relikwii św. Jana Pawła II (relikwie św. Faustyny mamy już od 2000 roku, 7 października zostały uroczyście wprowadzone do naszej świątyni w obecności Ks. Bpa Janusza Zimniaka).

Ten rok jest szczególny: 18 maja obchodziliśmy 100 rocznicę urodzin św. Jana Pawła II, dlatego postanowiłem z tej okazji sprowadzić jego relikwie do naszej parafii. W związku z tym, w imieniu swoim i całej parafii, 12 lutego tego roku, napisałem list do Kard. Stanisława Dziwisza o następującej treści:

Zbliża się 100 rocznica urodzin św. Jana Pawła II. Parafia Miłosierdzia Bożego w Bąkowie z diecezji Bielsko – Żywieckiej, razem ze swoim proboszczem, zwraca się z serdeczną prośbą do Ks. Kardynała o przekazanie naszej wspólnocie Relikwii św. Jana Pawła II.

Podczas peregrynacji obrazu Jezusa Miłosiernego, jaka miała miejsce w naszej parafii maju 2016 roku, relikwie św. Siostry Faustyny i św. Jana Pawła II odwiedziły już naszą wspólnotę. Uroczystości tej przewodniczył Ks. Bp Tadeusz Rakoczy. Było to wielkie religijne przeżycie dla wszystkich parafian.

Św. Faustynie oddajemy szczególną cześć w każdy piątek, prosząc ją o wstawiennictwo u Jezusa Miłosiernego. Naszym wielkim pragnieniem jest, aby św. Jan Paweł II, apostoł Bożego Miłosierdzia, był także obecny na stałe w naszej świątyni.  

Obecność Relikwii św. Jana Pawła II i św. Faustyny – apostołów Bożego Miłosierdzia, będzie przynaglała naszą wspólnotę, do budowania cywilizacji miłosierdzia, opartej na  Ewangelii Chrystusa”.

Ta prośba zawarta w liście została poparta pisemnie przez Ks. Biskupa Ordynariusza  Romana Pindla, a 5 marca  osobiście odebrałem relikwie św. Jana Pawła II w Krakowie z rąk Kardynała Stanisława Dziwisza, w jego w biurze przy ul. Kanoniczej 18.

Niestety 14 marca  został wprowadzony w Polsce stan zagrożenia epidemicznego,  w kościele mogło się znajdować maksymalnie 50 osób, a od 25 marca  – w kościele mogło się znajdować już tylko 5 osób! Wierni otrzymali dyspensę od udziału w  niedzielnej Mszy św. (były to zalecenia   władz państwowych i biskupów polskich). Pamiętamy jak wyglądały święta wielkanocne w tych smutnych okolicznościach, w niektórych diecezjach odprawiano w tym czasie Msze św. bez udziału wiernych.

Od 5 marca relikwie św. Jana Pawła II były już w naszej parafii – ale nie można było ich w żaden sposób uczcić, ani przedstawić wszystkim wiernym!    

Dlatego w najbliższą niedzielę 11 października chcemy w XX Dniu Papieskim  powitać i uczcić w naszej parafii relikwie św. Jana Pawła II – Apostoła Bożego Miłosierdzia.

Wszelkie uroczystości diecezjalne, różne spotkania z udziałem biskupów z powodu pandemii są odwoływane – dlatego zaprosiłem Ks. Prałata Oskara Kuśkę, emerytowanego proboszcza w Strumieniu, który był jednym z inicjatorów budowy tego kościoła, o wygłoszenie Słowa Bożego z tej okazji w naszej parafii.

Relikwiom św. Faustyny i św. Jana Pawła II będziemy oddawać cześć w każdy piątek,  na zakończenie godziny eucharystycznej, przez ich wstawiennictwo będziemy wypraszać łaski dla całej naszej wspólnoty parafialnej, a także  będziemy oddawać cześć przez ucałowanie – gdy tylko będzie to możliwe.

 Proboszcz

04.10.2020

 1. Dziś 27 niedziela zwykła. Jako latorośle zasadzone w Winnicy Pańskiej gromadzimy się wokół Chrystusowego ołtarza, aby uwielbiać Boga Ojca za dar wybrania i prosić zarazem o łaskę potrzebną do naszego duchowego wzrostu. Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na Seminarium Duchowne.
 2. W poniedziałek wspominamy w liturgii św. Faustynę Kowalską, a w środę NMP Różańcową.

W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy 20 Dzień Papieski. W tym dniu w naszej parafii uroczyście powitamy relikwie św. Jana Pawła II – który obok św. Faustyny jest Apostołem Bożego Miłosierdzia.

Do puszek po Mszach św. zbierane będą ofiary na fundusz stypendialny.

 1. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i złożoną ofiarę Parafianom z ul. Rolniczej i Suchej, a w nadchodzącym tygodniu poproszę o to Parafian z ul. Żytniej i Kasztanowej.

 

Prymicje w parafii Miłosierdzia Bożego w Bąkowie

Nasz parafianin Piotr Węglarz z Jarząbkowic 20 czerwca tego roku przyjął  święcenia kapłańskie  w Panewnikach w Bazylice Mniejszej OO. Franciszkanów. Sakramentu udzielił mu abp Wacław Depo z Częstochowy, w zastępstwie abpa Wiktora Skorca (biskupi katowiccy byli wtedy na kwarantannie). Prymicje O. Karmela, które miały odbyć się początkowo w dniu 28 czerwca w Bąkowie, zostały  odwołane na późniejszy czas z powodu kwarantanny w rodzinie.  

               Wreszcie 8 sierpnia o godz. 12.00 odbyła się  Msza św. Prymicyjna O. Karmela. Spotkanie przy stole w ostatniej chwili przeniesione zostało z Jarząbkowic do OSP  w Pruchnej z powodu zaostrzeń epidemiologicznych (w powiecie cieszyńskim była wtedy żółta strefa, a w powiecie pszczyńskim, w którym znajdowały się Jarząbkowice – strefa czerwona). Na zakończenie uroczystej Mszy św. Prymicyjnej O.Karmel udzielał błogosławieństwa prymicyjnego.  

27.09.2020

 

 1. Dziś 26 niedziela zwykła. Wszyscy jesteśmy słabi i grzeszni. Bóg jednak nie chce naszej śmierci, ale nawrócenia. Dlatego posłał na świat swojego Syna. Kroczenie drogą przykazań nie jest łatwe, ale możliwe. Jezus umacnia nas w Eucharystii w dążeniu do niebieskiego Jeruzalem, karmiąc nas swoim słowem i umacniając swoim Ciałem.

   Rozpoczyna się miesiąc październik, zapraszam na nabożeństwa różańcowe, w tygodniu przed Mszą św.,  a w niedziele o godz. 15.00

 1. W tym tygodniu przypadają I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. Zapraszam na okolicznościowe nabożeństwa. W sobotę o 8.00 Msza św. w intencji Czcicieli Matki Bożej od Róży nr 4.
 2. W przyszłą niedzielę 4 października kolekta przeznaczona jest na Seminarium Duchowne.
 3. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i złożoną ofiarę Parafianom z ul. Szerokiej, Piaskowej i Wiosennej, a w nadchodzącym tygodniu poproszę o to Parafian z ul. Rolniczej i Suchej.

20.09.2020

 1. Dziś 25 niedziela zwykła. Gromadzimy się wokół ołtarza, aby zaczerpnąć siły do postępowania zgodnego z nakazami Bożego Prawa. Niech w naszej codzienności zwycięża pełnienie woli Bożej.

W dniu dzisiejszym ofiarą do puszek po Mszy św. wspieramy Diecezjalne Radio Anioł Beskidów.

 

 1. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i złożoną ofiarę Parafianom z ul. Żniwnej, Złotej, Sportowej i Srebrnej, a w nadchodzącym tygodniu poproszę o to Parafian z ul. Szerokiej, Piaskowej i Wiosennej.

13.09.2020

 1. Dziś 24 niedziela zwykła. Jezus daje nam wspaniałą lekcję wybaczenia. Umocnieni łaską Bożą odrzućmy wszelkie uprzedzenia i podejmijmy trud szukania wszelkich płaszczyzn porozumienia z drugim człowiekiem.

   Rozpoczyna się Tydzień Wychowania, kolekta przeznaczona jest  na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.

 

 1. W środę, piątek i sobotę przypadają Kwartalne Dni Modlitwy za dzieci, młodzież i wychowawców.

W przyszłą niedzielę 20 września obchodzimy Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Ofiarą do puszek wspieramy Diecezjalne Radio Anioł Beskidów.

 

 1. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i złożoną ofiarę Parafianom z ul. Młynarskiej, Szczęśliwej, Dworskiej i Spokojnej, a w nadchodzącym tygodniu poproszę o to Parafian z ul. Żniwnej, Złotej, Sportowej i Srebrnej.

06.09.2020

 1. Dziś przypada 23 niedziela zwykła. Kolekta dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na potrzeby diecezji. W przyszłą niedzielę 13 września rozpoczyna sięcoroczny Tydzień  Wychowania. W tym dniu kolekta przeznaczona jest na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.

 

 1. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i złożoną ofiarę Parafianom z ul. . Osiedlowej 40-65,
 2. Poprzecznej i Krótkiej, a w nadchodzącym tygodniu poproszę o to Parafian z ul. Młynarskiej, Szczęśliwej, Dworskiej i Spokojnej.

30.08.2020

 1. Dziś przypada 22 niedziela zwykła. W poniedziałek 31 sierpnia o godz. 17.00 spowiedź dla dzieci przed rozpoczynającym się nowym rokiem szkolnym i katechetycznym, a we wtorek o godz. 16.00 zapraszam na Mszę św. wszystkie dzieci, nauczycieli i wychowawców, rodziców – będziemy modlić się o błogosławieństwo w nowym roku szkolnym i katechetycznym.

 

 1. W tym tygodniu przypada I czwartek,I piątek i I sobota miesiąca. Zapraszam na okolicznościowe nabożeństwa.  W sobotę o godz. 8.00 Msza św. w intencji Czcicieli Matki Bożej od Róży nr 3.

 

 1. W przyszłą niedzielę w naszej parafii będziemy dziękować Bogu za tegoroczne plony na uroczystej Mszy św. dziękczynnej o godz. 10.30. Serdecznie zapraszam wszystkich Parafian, Panie w strojach regionalnych, poczty sztandarowe i proszę o udekorowanie z tej okazji ołtarza.

 

 1. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i złożoną ofiarę Parafianom z ul. Osiedlowej, Słonecznej, Jutrzenki i Radości, a w nadchodzącym tygodniu poproszę o to Parafian z ul. Osiedlowej 40-65, Poprzecznej i Krótkiej

23.08.2020

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE

 

 1. Gromadzimy się przed Panem w 21 niedziele zwykłą, aby wysławiać Go za Jego dzieło zbawienia dokonane mocą tajemnicy paschalnej. W swoim Synu Bóg objawił nam swoje miłosierdzie. Mamy nadzieje i głęboko wierzymy, iż możemy zanosić przed Boży tron nasze pokorne i godziwe prośby, ufając, że jeśli jest taka wola Boża – zostaniemy wysłuchani. Niech ta świadomość mobilizuje nas do jak najlepszego udziału w liturgii.

 

 1. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i złożona ofiarę Parafianom z ul. Osiedlowej 8-26, ul. Romantycznej i Barwnej, a w nadchodzącym tygodniu poproszę o to Parafian z ul. Osiedlowej 27-35, ul. Słonecznej, Jutrzenki i Radości.

16.08.2020

 1. Dziś przypada 20 niedziela zwykła. Żyjemy w oczekiwaniu na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa i mamy świadomość, że na ziemi nie posiadamy trwałego domu. Bóg przygotował dla nas niewidzialne dobra. Uczestnicząc w liturgii eucharystycznej Bóg pragnie wlać w nasze serca gorącą miłość ku sobie, abyśmy miłując Go we wszystkim i ponad wszystko, otrzymali obiecane dziedzictwo, które przewyższa wszelkie pragnienia.

 

 1. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i złożona ofiarę Parafianom z ul. Wiejskiej 8,10,12, a w nadchodzącym tygodniu poproszę o to Parafian z ul. Osiedlowej 8-26, ul. Romantycznej i Barwnej

09.08.2020

 1. Dziś przypada 19 niedziela zwykła. Stajemy przed Jezusem obecnym w słowie i pod postaciami eucharystycznymi. W życie każdego człowieka wpisany jest dialog ze Stwórcą, ponieważ Bóg pragnie nieustannie przemawiać. Chce w ten sposób prowadzić człowieka po drogach codzienności. Niech udział w Eucharystii pomoże nam w decyzji, aby Bogu pozwolić się prowadzić.

 

 1. W piątek 14 sierpnia uroczystość św. Maksymiliana Marii Kolbego, patrona naszej diecezji. Z racji uroczystości nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

W sobotę 15 sierpnia uroczystość Wniebowzięcia NMP. Kolekta przeznaczona jest na Diecezjalny Dom Duszpasterski w Andrychowie.

 

 1. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i złożona ofiarę Parafianom z ul. Wiejskiej 2-18, a w nadchodzącym tygodniu poproszę o to Parafian z ul. Wiejskiej 8,10,12

02.08.2020

 1. Gromadzimy się na Eucharystii, by dziękować i uwielbiać Boga za wszystko, co od Niego otrzymujemy. On dostrzega nasze potrzeby, które pragnie zaspokajać. Przenika naszą codzienność i umacnia nas w słabościach. Także dziś w 18 niedzielę zwykłą, staje pośród nas Jako Bóg zatroskany o ludzkie losy i chce nas pokrzepić swoim słowem praz posilić swoim Ciałem. W duchu wiary odpowiedzmy Bogu na Jego zaproszenie i bądźmy aktywnymi uczestnikami zgromadzenia liturgicznego.

   Dziś, spełniając zwykłe warunki, można uzyskać odpust zupełny Porcjunkuli. Kolekta przeznaczona jest na potrzeby diecezji.

 1. W przyszłą sobotę o godz. 12.00 odprawi Mszę św. Prymicyjną w naszej parafii O.Karmel Węglarz z Jarząbkowic. W sobotę na Mszy św. wieczornej i niedzielę 9 sierpnia wygłosi na wszystkich Mszach św. słowo Boże i i udzieli po Mszach św. błogosławieństwa prymicyjnego.
 1. W tym tygodniu przypada I czwartek i piątek miesiąca, zapraszam na okolicznościowe nabożeństwa.
 2. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i złożona ofiarę Parafianom z ul. Jasnej, a w nadchodzącym tygodniu poproszę o to Parafian z ul. Wiejskiej 2-18

26.07.2020

 1. Słowo Boże 17 niedzieli zwykłej sięga w głąb tajemnicy Bożej i przekazuje mądrość o człowieku. Zechciejmy z tego daru skorzystać uczestnicząc owocnie w liturgii eucharystycznej.

 

 1. Rozpoczynamy miesiąc trzeźwości i abstynencji. Modlimy się w tej intencji za wszystkich nadużywających alkoholu i za ich rodziny. Przypada w tym tygodniu pierwsza sobota miesiąca, kiedy czcimy Niepokalane Serce NMP. Zapraszam Czcicieli Matki Bożej na Msze św. w sobotę o godz. 8.00 od Róży nr 2.

 

 1. W przyszłą niedziele 2 sierpnia przypada dzień odpustu Porcjunkuli, który wierni mogą uzyskać nawiedzając kościół i spełniając zwykłe jego warunki. Kolekta przeznaczona jest na potrzeby diecezji.

 

 1. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i złożona ofiarę Parafianom z ul. Głównej 43a – 98,  a w nadchodzącym tygodniu poproszę o to Parafian z ul. Jasnej

19.07.2020

 1. Dziś przypada 16 niedziela zwykła. Jezus Chrystus ukazał nam, jak dalece Bóg staje się przyjacielem człowieka. Jeśli chcemy Go naśladować, musimy odznaczać się wielką otwartością także w relacji do tych osób, które naszym zdaniem podążają złą drogą. Bóg bowiem budzi w nas nadzieję, że udziela grzesznikom łaski nawrócenia, przebaczenia i pojednania. To nie my, ale On będzie sądził – z mocą i cierpliwością, wyrozumiałością, łagodnością, mądrością i miłosierdziem.

   Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na  Seminarium Duchowne. 

 1. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i złożona ofiarę Parafianom z ul. Głównej 25,29,33,35, 39 abcdg,41, a w nadchodzącym tygodniu poproszę o to Parafian z ul. Głównej 43a – 98

12.07.2020

 1. Dziś 15 niedziela zwykła. Podczas dzisiejszej liturgii wychodzi nam na spotkanie Bóg, którego Słowo podnosi na duchu i prowadzi do dobra. Niech to spotkanie wyda w nas obfite i trwałe owoce.
 2. W poniedziałek zapraszam na nabożeństwo fatimskie: różaniec fatimski o godz. 8.30, a o 9.00 rozpocznie się Msza św. za wszystkich chorych i cierpiących, seniorów, emerytów, rencistów i czcicieli MB Fatimskiej.  
 3. W czwartek wspomnienie NMP z Góry Karmel. Zapraszam na Mszę św. o 18.00 wszystkich noszących św. Szkaplerz – znak oddania Matce Bożej.
 4. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i złożona ofiarę Parafianom z ul. Głównej 1-13, 15b, 19, 23, 23a, 26, 27, 48, 56, 58, ul. Serdecznej, Dożynkowej i Błękitnej, a w nadchodzącym tygodniu poproszę o to Parafian z ul. Głównej 25, 29, 33, 35, 39abcdg, 41

5.07.2020

 1. Uczestnicząc w niedzielnej Eucharystii czerpiemy duchową energię na cały nowy tydzień pracy czy wakacyjnego wypoczynku. Chrystus, który nas gromadzi we wspólnocie modlitwy zaprasza każdego:Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię(Mt 11,28)

     Kolekta przeznaczona jest na potrzeby diecezji i sądu biskupiego.

 1. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i złożoną ofiarę Parafianom z ul. Pniwie, Łączna i Główna 66, a w nadchodzącym tygodniu poproszę o to Parafian z ul. Głównej 1-13,15b,19,23,223a,26, 27,48, 56, 58, ul. Serdecznej, Dożynkowej i Błękitnej.

28.06.2020

 1. Dziś 13 niedziela zwykła. W tym tygodniu przypada I czwartek, piątek i sobota miesiąca. Zapraszam na okolicznościowe nabożeństwa, w czwartek modlimy się o dar nowych powołań do służby w kapłaństwie, życiu zakonnym i posługi misyjnej, w sobotę o 8.00 Msza św. za Czcicieli Matki Bożej od Róży nr 1
 2. W przyszłą niedzielę 5 lipca kolekta przeznaczona jest na potrzeby diecezji i sądu biskupiego.
 3. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i złożona ofiarę Parafianom z ul. Szkolnej 13-36 i ul. Jarząbkowickiej, a w nadchodzącym tygodniu poproszę o to Parafian z ul. Pniwie, Łączna i Główna 66

21.06.2020

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE

 1. Dziś przypada 12 niedziela zwykła. Uczestnictwo w Eucharystii jest formą wyznania wiary. Wszyscy jesteśmy wezwani do publicznego dawania świadectwa swojej wiary, opowiadając się za Jezusem Chrystusem. To On zachęca nas dziś,abyśmy nie lękali się wyznawania wiary i potrafili przyznać się do Niego przed innymi ludźmi.

   Kolekta dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.

2. W środę 24 czerwca przypada uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela.

 1. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i złożona ofiarę Parafianom z ul. Szkolnej 1-9, a w nadchodzącym tygodniu poproszę o to Parafian z ul. Szkolnej 13-36 i ul. Jarząbkowickiej

14.06.2020

 1. Pytania o sens ludzkiego istnienia zawsze były żywe i budziły wiele dyskusji. Współczesny świat próbuje dać na nie swoja odpowiedź. Ale Pan Bóg, znając nasze pragnienia, wiedząc o naszych zmaganiach i podejmowanych wysiłkach, przedstawia nam swoja zbawczą ofertę. Czyni to w każdej Mszy św. I dziś we wspólnocie ludzi wierzących wsłuchujemy się uważnie w słowo Boże, będące odpowiedzią na nasze pytania.

 

 1. W piątek, w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa nie obowiązuje post. W sobotę we wspomnienie Niepokalanego Serca NMP, nasz parafianin: diakon Br. Karmel Piotr Węglarz

w bazylice OO. Franciszkanów w Panewnikach o godz. 10.00 przyjmie święcenia prezbiteratu.

To wielka radość dla jego rodziny i całej naszej parafii. Polecam go waszej modlitwie, prośmy Ducha św. o potrzebne mu dary, aby mógł godnie przyjąć święcenia kapłańskie, a potem dobrze służyć Bogu i ludziom we wspólnocie Kościoła.

 

 1. W przyszłą sobotę i niedzielę będziemy modlić się do św. Krzysztofa za wszystkich kierowców i podróżujących, a po Mszach św. zostaną poświęcone wszystkie pojazdy mechaniczne. Kolekta przeznaczona będzie na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.

 

 1. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i złożona ofiarę Parafianom z ul. ul. Golasowickiej, Objazdowej, Bąkowskiej 1, Jeżynowej, Kątek, Nowy Świat i Rolniczej 2, a w nadchodzącym tygodniu poproszę o to Parafian z ul. Szkolnej 1-9

7.06.2020

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE

 1. Dziś przypada uroczystość Najświętszej Trójcy. Zgromadzeni w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego pragniemy złożyć dziękczynienie Bogu za wszystkie dzieła jakie stworzył. Eucharystia, w której uczestniczymy, jest wyrazem i świadectwem wiary w Boga Trójjedynego. To pierwsza, podstawowa i najważniejsza tajemnica wiary. Jako ludzie jesteśmy istotami ograniczonymi, nie wszystko potrafimy zauważyć, a rozumem nie wszystko możemy pojąć. Wdzięczni jesteśmy Bogu za objawienie prawdy, która stanowi wyraz troski o rozwój naszej wiary.
 2. W czwartek obchodzimy uroczystość Bożego Ciała. Obowiązuje w tym dniu niedzielny porządek Mszy św. W sobotę 13 czerwca zapraszam do udziału w różańcu fatimskim o godz. 8.30, a o 9.00 we Mszy św. za wszystkich seniorów, chorych i cierpiących Parafian z prośbą o ustanie epidemii w naszej ojczyźnie i w świecie
 3. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i złożoną ofiarę Parafianom z ul. Wiślańskiej, Sadowej i Łęgowej, a w nadchodzącym tygodniu poproszę o to Parafian z ul. Golasowickiej, Objazdowej, Bąkowskiej 1, Jeżynowej, Kątek, Nowy Świat i Rolniczej 2
 4. Od dzisiejszej niedzieli dyspensa od uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy św. obejmująca wszystkich wiernych Diecezji Bielsko-Żywieckiej, została zawężona tylko do osób starszych, chorych i odczuwających lęk przed zarażeniem.

31.05.2020

 1. Ostatnia niedziela okresu wielkanocnego obchodzona jest jako uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Prośmy dla siebie o nowy zapał, o Ducha Świętego, aby nasza wiara każdego dnia zyskiwała nowego blasku, a miłość Boża promieniowała na wszystkich ludzi.
 2. W poniedziałek 1 czerwca święto NMP Matki Kościoła. Jest to zarazem Misyjny Dzień Chorych. Składka (do puszek) przeznaczona jest na Dom Matki i Dziecka. Z racji Dnia Dziecka pamiętamy w modlitwach o wszystkich dzieciach.
 3. W czwartek 4 czerwca święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. W tym tygodniu przypadają także I czwartek, piątek i sobota miesiąca. Zapraszam na okolicznościowe nabożeństwa.
 4. W przyszłą niedzielę 7 czerwca przypada Uroczystość Najświętszej Trójcy. Kolekta przeznaczona jest na potrzeby diecezji.
 5. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i złożona ofiarę Parafianom z ul. Słowiczej i Podlesie,   a w nadchodzącym tygodniu poproszę o to Parafian z ul. Wiślańskiej, Sadowej i Łęgowej
 6. Od 30 maja nie obowiązuje limit osób w kościele, natomiast wszyscy przebywający w kościele muszą mieć maseczki. Nie obowiązuje też limit osób w czasie uroczystości pogrzebowych zarówno w kościele, jak i na cmentarzu.

   Od 7 czerwca dyspensa od uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy św. obejmująca wszystkich wiernych Diecezji Bielsko-Żywieckiej, została zawężona tylko do osób starszych, chorych i odczuwających lęk przed zarażeniem.

 

24.05.2020

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE

 1. W dzisiejszą niedzielę przypada Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.We wtorek 26 maja wspomnienie św. Filipa Nereusza. Wszystkie matki zapraszam w dniu waszego święta do udziału we Mszy św. w waszej intencji. W sobotę 30 maja wspomnienie św. Jana Sarkandra. W tym dniu kościele katedralnym w Bielsku-Białej, Ks. Bp Roman Pindel udzieli diakonom naszej diecezji święceń prezbiteratu.

2. W przyszłą niedzielę 31 maja przypada Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. W tym dniu pierwsza grupa dzieci z kl. III  po raz pierwszy przyjmie Jezusa Eucharystycznego do swych serc na dodatkowej Mszy św. o godz. 12.00. W czwartek o godz. 15.00 dzieci te będą zdawały egzamin z przygotowania do Komunii św. przed ks. Proboszczem, a w sobotę o godz. 15.00 odbędzie się dla nich próba generalna i spowiedź dla dzieci i dla ich rodziców.

 1. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i złożona ofiarę Parafianom z ul. Zielonej 50-66,a w nadchodzącym tygodniu poproszę o to Parafian z ul. Słowiczej i Podlesie

17.05.2020

 1. W poniedziałek, wtorek i środę przypadają dni modlitw o urodzaje. W Polsce noszą one nazwę Dni Krzyżowych. Kościół modli się o dobre plony i błogosławieństwo dla każdej ludzkiej pracy.

 

 1. W piątek 22 maja przypada 25 rocznica pobytu papieża Jana Pawła II na terenie naszej diecezji. W tym dniu rozpoczynamy nowennę przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego. W przyszłą niedzielę 24 maja przypada Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.

 

 1. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i złożona ofiarę Parafianom z ul. Zielonej 25-47,a w nadchodzącym tygodniu poproszę o to Parafian z ul. Zielonej 50-66

10.05.2020

 1. W 5 niedzielę wielkanocną jesteśmy zaproszeni do spotkania z Jezusem zmartwychwstałym, który jest Drogą, Prawdą i Życiem. Świadomość bycia wspólnotą żywego Kościoła rodzi w nas pragnienieciągłego szukania tego, co nas łączy i jednocześnie oddalania tego, co skutecznie dzieli. Wsłuchiwanie się w Słowo Boże oraz posilanie Ciałem i Krwią Zbawiciela daje nam szansę odpowiedzialnego i troskliwego budowania Kościoła.
 2. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i złożona ofiarę Parafianom z ul. Zielonej 10-22,  a w nadchodzącym tygodniu poproszę o to Parafian z ul. Zielonej 25-47

Spotkanie z rodzicami dzieci przygotowujących się do I Komunii św. w sobotę 16 maja o godz. 15.00 w kościele (obecność obowiązkowa – 1 rodzic bez dziecka)

03.05.2020

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE

 1. Dziś 4 niedziela wielkanocna, która jest obchodzona jako Niedziela Dobrego Pasterza. Wszyscy chcemy podążać za głosem Dobrego Pasterza, który wskazuje nam właściwą drogę w życiu. W Nim znajdujemy ochronę i poczucie bezpieczeństwa. On woła każdego z nas po imieniu, prowadzi ku wzajemnej jedności i do wspólnoty z Bogiem.

  2. Rozpoczyna się Tydzień modlitwy o powołania do służby w Kościele.Modlimy się o nowe powołania kapłańskie i zakonne, za wszystkich przygotowujących się do kapłaństwa w seminariach duchownych.

 1. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i złożona ofiarę Parafianom z ul. Żytniej i Kasztanowej, a w nadchodzącym tygodniu poproszę o to Parafian Zielonej 10-22

 

26.04.2020

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE                     

 1. Dziś przypada 3 niedziela wielkanocna. Obchodzona jest jako niedziela biblijna. Jak kiedyś uczniowie zmierzający do wsi Emaus, dziś mamy okazję do spotkania ze zmartwychwstałym Panem. Pragnie nam Pisma wyjaśniać i zaprasza do wspólnego stołu, abyśmy napełnieni Bożą mocą, podjęli zadania bycia we współczesnym świecie świadkami wielkanocnego poranka.
 2. W piątek 1 maja we wspomnienie św. Józefa modlimy się o Boże błogosławieństwo dla każdej ludzkiej pracy. Na ten dzień Bp Bielsko-Żywiecki udziela dyspensy dotyczącej obowiązku wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. Rozpoczynają się nabożeństwa majowe: w niedziele o godz. 15.00, a w tygodniu na zakończenie Mszy

3.W sobotę 2 maja obchodzimy uroczystość NMP Królowej Polski. Zapraszam na Msze św. o godz. 8.00 i 10.30  o godz. 8.00 Msza św. w intencji Czcicieli Matki Bożej od Róży nr 7,  a po Mszy św. nabożeństwo majowe.

 1. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i złożona ofiarę Parafianom z ul. Rolniczej i Suchej, a w nadchodzącym tygodniu poproszę o to Parafian z ul. Żytniej i Kasztanowej.
 2. Msze św. w naszej parafii od 20 kwietnia w niedziele i w tygodniu sprawowane mogą być z udziałem 40 osób.W dalszym ciągu obowiązuje dyspensa ks. Biskupa od udziału w niedzielnej i świątecznej Mszy Świętej – aż do odwołania. Do kościoła na Mszę św. przychodzimy i przebywamy w nim z zasłoniętymi ustami i nosem, oraz zajmujemy miejsca po 2 osoby w jednej ławce i zachowujemy bezpieczną odległość. Bierzmowanie w tym roku najszybciej odbędzie się jesienią. Termin I Komunii św. zostanie ustalony wówczas, gdy dzieci zaczną chodzić do szkoły (prawdopodobnie  będzie to dopiero w 3 niedzielę września)                                                 
 3. Proszę o modlitwę intencji wygaśnięcia epidemii. W naszych domach wraz z najbliższymi odmawiajmy Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia i inne modlitwy. W nagłych sytuacjach poważnej choroby i zagrożenia życia należy wezwać kapłana. W przypadku różnych pytań i wątpliwości zawsze można zadzwonić na probostwo (tel.604 444 137).
 4. Serdecznie dziękuję wszystkim Parafianom za każde słowo życzliwości, pamięć w modlitwie, a także za składane ofiary na potrzeby naszego kościoła. Duchowo łączę się z wami wszystkimi w czasie sprawowanej liturgii w naszym parafialnym kościele. Zaufajmy w tym trudnym czasie Jezusowi Miłosiernemu, a Matka Boża niech ma nas w swej opiece.

19.04.2020

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE

 1. Dziś 2 niedziela wielkanocna, czyli Miłosierdzia Bożego. Uwielbiamy Boga za jego Miłosierdzie, jakie okazał wszystkim ludziom, a my wszyscy mamy także być ludźmi miłosierdzia. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna obchody Tygodnia Miłosierdzia.
 2. W przyszłą niedzielę 26 kwietnia przypada 3 niedziela wielkanocna.

12.04.2020

 1. Niepojęta miłość Boga Ojca zbawia nas ludzi, poprzez ofiarę Jego Syna. Zostaliśmy przez Zmartwychwstałego powołani do życia. Pełni radości wyznajmy wiarę w Jezusa Chrystusa, który odkupił nas przez miłość, której dowodem jest śmierć i zmartwychwstanie.

 

 1. Osiem pierwszych dni okresu wielkanocnego stanowi oktawę wielkanocną. Obchodzi się je jako Uroczystości Pańskie. W piątek w oktawie Wielkanocy nie obowiązuje post oraz wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

 

 1. We wtorek o godz. 8.00 zostanie odprawiona Msza św. do Miłosierdzia Bożego o ustanie epidemii.

    Pozdrawiam wszystkich Parafian i życzę obfitych łask Zmartwychwstałego Pana; zdrowia, pogody ducha i nadziei na wygaszenie epidemii w naszej Ojczyźnie i w świecie, radości i wszelkiej pomyślności. Cieszmy się ze zmartwychwstania Pana i przygotujmy nasze serca na nadchodzące święto Bożego Miłosierdzia, niech zmartwychwstały Chrystus wypełni nasze życie pokojem

                                                                               Ks. Proboszcz

05.04.2020

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE

W Niedzielę  Palmową Kościół obchodzi pamiątkę uroczystego wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy. Na pamiątkę tego wydarzenia w tym dniu czyta się w czasie każdej Mszy św. Mękę Pańską. We Mszy św. może uczestniczyć tylko 5 osób (są to zamawiający intencję Mszy św.) Pozostałych Parafian zobowiązuje się do uczestniczenia we Mszy św. za pośrednictwem TV.

 

29.03.2020

 1. Dziś przypada 5 niedziela Wielkiego Postu, w przyszłą niedzielę przypada niedziela Męki Pańskiej.

 

2. Podczas każdej Mszy św. (w tygodniu i w niedziele) w kościele mogą się znajdować tylko osoby, które zamówiły intencję (maksymalnie 5 osób). Wchodzimy do kościoła drzwiami od strony dzwonnicy.

 

 1. Sprzątanie kościoła zostało wstrzymane (aż do odwołania). Wydawanie gazetkiparafialnej „Jezu ufam Tobie” zostało wstrzymane, pozostała tylko wersja na stronie internetowej parafii: mbbakow.pl

gdzie mamy intencje mszalne i ogłoszenia parafialne. Nie ukazuje się również „Gość Niedzielny”  

 

15.03.2020

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE

Apel Biskupa Bielsko-Żywieckiego w związku z  epidemią                      koronawirusa

Biskup Roman Pindel udziela dyspensy wszystkim Wiernym na terenie Diecezji Bielsko-Żywieckiej od uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej i wzywa do pozostania w domach.

Jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji. Następuje gwałtowny wzrost zachorowań. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej wprowadził stan zagrożenia epidemicznego. Zamknął granice, wszystkie restauracje, bary i placówki handlowe z wyjątkiem sklepów spożywczych i aptek. Obowiązuje restrykcyjne prawo ograniczające zgromadzenia do 50 osób. Odnosi się ono również do wszystkich uroczystości religijnych, czyli Mszy Świętych, pogrzebów, ślubów i nabożeństw.

Ponieważ wszyscy jesteśmy zagrożeni, dlatego udzielam dyspensy od niedzielnej Mszy Świętej wszystkim Wiernym na terenie Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Zarządzam, by w każdej Eucharystii, także niedzielnej, mogły uczestniczyć tylko osoby, które zamówiły intencję tej Mszy Świętej. W przypadku pogrzebów i ślubów uczestniczy tylko najbliższa rodzina. Odwołane zostają wszystkie nabożeństwa, w tym Gorzkie Żale i Droga Krzyżowa.
Wykażmy daleko idącą samodyscyplinę pozostając w domach i nie narażajmy duszpasterzy na odpowiedzialność karną za złamanie obowiązującego prawa. Zostało ono wprowadzone, aby powstrzymać falę zachorowań i śmierci.

Z wiedzy medycznej wynika, że najbardzej narażone są osoby starsze, przewlekle chore, osłabione czy mające mniejszą odporność. Ludzie młodzi i w średnim wieku mogą być nosicielami wirusa i bezwiednie zarażać innych, w tym swoich najbliższych: rodziców, rodzeństwo i dzieci. Dlatego wszyscy jesteśmy zagrożeni. Powinniśmy skorzystać z dyspensy i w najbliższe niedziele nie iść do kościoła. Przeżywajmy niedzielną Eucharystię w domu, z rodziną za pośrednictwem mediów. Łączmy się z całym Kościołem Diecezjalnym poprzez Modlitwę Różańcową, Koronkę do Bożego Miłosierdzia, lekturę Pisma Świętego.

Kościół jest ucieczką dla osób chorych, strapionych, udręczonych. Dlatego szczególnie w tym trudnym czasie księża są do dyspozycji wiernych. Są gotowi do rozmowy duszpasterskiej, udzielają sakramentów, zwłaszcza pokuty i namaszczenia chorych. Już mamy liczne świadectwa nawróceń po wielu latach, regulowania sytuacji małżeńskich i powrotu do Kościoła.

Kościoły pozostają otwarte dając możliwość osobistej modlitwy i adoracji. Proszę jednak zachować roztropność, by nie wchodzić do kościoła w którym znajduje się już duża liczba osób. Wiąże się to z ryzykiem przenoszenia wirusa.

Czas epidemii, jak każdy czas napięcia, kryzysu czy sytuacji granicznej, może być przez nas twórczo wykorzystany. Nie ulegajmy przygnębieniu, nie potęgujmy paniki. Korzystajmy tylko z wiarygodnych źródeł wiedzy, nie powielajmy fałszywych informacji. Wspierajmy się wzajemnie dobrym słowem i modlitwą. Uświadamiajmy innych i cierpliwie wyjaśniajmy osobom starszym zaistniałą sytuację. Telefonujmy do osób samotnych. Zadbajmy o to, by niczego im nie zabrakło. Zorganizujmy w domach czas dla dzieci i młodzieży. To dobra okazja, by sięgnąć po wartościową literaturę, film czy też pogłębić relację z domownikami poprzez głębsze rozmowy dotyczące spraw najważniejszych. Nie bagatelizujmy zagrożenia, ograniczmy kontakty towarzyskie. Podjęte przez nas wyrzeczenia, mające na celu ograniczenie epidemii potraktujmy jako szczególną formę przeżywanie tegorocznego Wielkiego Postu.

Niech ten czas próby i doświadczenia umocni nas i stanie się okazją do pogłębienia wiary i praktykowania miłości, zwłaszcza w gronie najbliższych. Jeszcze raz proszę wszystkich o odpowiedzialność i pozostanie w domach. W naszych modlitwach pamiętajmy o chorych, zmarłych oraz o wszystkich podejmujących codziennie wysiłek powstrzymania epidemii.

Wszystkim udzielam pasterskiego błogosławieństwa.

† Roman Pindel
Biskup Bielsko-Żywiecki

UWAGA!

    W związku z decyzją władz państwowych o ograniczeniu spotkań masowych do 50 osób, usilnie proszę, by w Mszach świętych niedzielnych uczestniczyły tylko te osoby, które zamówiły intencję mszalną (choć i te zachęcam do pozostania w domach).
Kościół pozostaje otwarty, tak jak zawsze, przeznaczony do osobistej modlitwy.
    Zgodnie z zachętą przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, duszpasterze podejmą modlitwę różańcową o godzinie 20.30 bez udziału wiernych, w kościele w intencji chorych, cierpiących i o ustanie epidemii. Zachęcam do solidarności w modlitwie, w swoich domach.
     Proszę o przekazywanie tej informacji wszystkim, do których ta wiadomość nie może dotrzeć spośród naszych parafian.
     Zachęcamy wszystkich wiernych do skorzystania z dyspensy Biskupa Bielsko-Żywieckiego i duchowej łączności za pomocą
 środków medialnych.

                                          Ks. Proboszcz

 1. Dziś przypada 3 niedziela wielkiego postu. W spotkaniu z Samarytanką Jezus objawia siebie jako dawca żywej wody, która nie tylko gasi pragnienie, ale zaspokaja potrzebę życia spełnionego. Każdy, kto pozwoli się obdarować tą wodą, zyska jasność widzenia, lepiej rozezna sens ziemskiego pielgrzymowania, doświadczy uzdrowienia własnych słabości. To skuteczna droga do osiągnięcia pełni życia w wieczności.
 2. Zapraszam do udziału w nabożeństwach wielkiego postu: w niedziele o 15.00 nabożeństwo Gorzkich Żali połączone z kazaniem pasyjnym i droga krzyżowa w piątki o godz. 17.00.
 3. W czwartek 19 marca przypada uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP, zapraszam na Mszę św. o godz. 17.00 w intencjach Apostolatu Dobrej Śmierci.

 

 1. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i złożoną ofiarę Parafianom z ul. Szerokiej, Piaskowej i Wiosennej, a w nadchodzącym tygodniu poproszę o to Parafian z ul.Rolniczej i Suchej.

08.03.2020

 

 1. Dziś 2 niedziela wielkiego postu. Pośród współczesnego szumu medialnego warto podjąć wysiłek, aby usłyszeć Tego, który ma najwięcej do powiedzenia. To On w wydarzeniu góry Tabor wskazuje na Jezusa Chrystusa, swojego umiłowanego Syna i zaprasza nas do uważnego słuchania Jego głosu.

     Dziś modlitwą i ofiarą (do puszek) wspieramy dzieci Afryki (dzieło Ad Gentes).

 1. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i złożoną ofiarę Parafianom z ul. Żniwnej, Złotej, Sportowej i Srebrnej, a w nadchodzącym tygodniu poproszę o to Parafian z ul. Szerokiej, Piaskowej i Wiosennej.

01.03.2020

 1. Dziś przypada 1 niedziela Wielkiego Postu. Mamy świadomość, że każde oddalenie się od Boga prowadzi na drogi zła. Pragniemy powierzyć się Jezusowi Chrystusowi, aby swoją mocą uzdolnił nas do ciągłego opowiadania się po stronie dobra. Okres przygotowania paschalnego to doskonały czas do refleksji i podjęcia decyzji, aby nadać własnemu życiu właściwy kierunek.

Kolekta przeznaczona jest na potrzeby diecezji.

 1. Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na potrzeby diecezji. W środę 4 marca przypada święto św. Kazimierza. W tym tygodniu przypadają: pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Zapraszam na okolicznościowe nabożeństwa. Zapraszam także na Drogę Krzyżową i Gorzkie Żale.
 2. W przyszłą niedzielę 8 marca modlitwą i ofiarami (do puszek) wspieramy dzieci Afryki (dzieło Ad Gentes).Modlimy się także za wszystkie kobiety w dniu ich święta.
 3. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i złożoną ofiarę Parafianom z ul. Młynarskiej, Szczęśliwej, Dworskiej i Spokojnej, a w nadchodzącym tygodniu poproszę o to Parafian z ul. Żniwnej, Złotej, Sportowej i Srebrnej.

23.02.2020

 1. Dziś 7 niedziela zwykła, ostatnia przed okresem Wielkiego Postu. Rozpoczynamy tzw. nabożeństwo czterdziestogodzinne. Po każdej Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu, a w poniedziałek i wtorek wystawienie pół godziny przed Mszą św. i będzie w tym czasie okazja do spowiedzi. Od dzisiejszej niedzieli rozpoczyna się  Tydzień modlitw o trzeźwość narodu. Jest to czas przebłagania za pijaństwo i inne grzechy, a także czas podejmowania ofiar w intencji nawrócenia grzeszników. 
 2. W środę 26 lutego przypada Środa Popielcowa. W tym dniu wraz z całym Kościołem rozpoczynamy okres wielkopostnej pokuty. Msze św. o godz. 8.00 i 17.00. Jest to dzień postu i wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych.
 3. Zachęcam wiernych do postu i innych uczynków pokutnych, zwłaszcza do dzieł miłosierdzia, a także do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych. Zapraszam do udziału w tradycyjnych nabożeństwach – Droga Krzyżowa w piątki o godz. 17.00, a Gorzkie Żale połączone z kazaniem pasyjnym w niedziele o 15.00. Każdy, kto pobożnie odprawia Drogę Krzyżową może uzyskać odpust zupełny, spełniając przy tym zwykła warunki odpustu. Zalecki za zmarłych na Drogę Krzyżową przyjmowane są w zakrystii.
 4. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i złożoną ofiarę Parafianom z ul. Osiedlowej 40-65,
 5. Poprzecznej i Krótkiej, a w nadchodzącym tygodniu poproszę o to Parafian z ul. Młynarskiej, Szczęśliwej, Dworskiej i Spokojnej.

 

 

16.02.2020

 1. Dziś przypada 6 niedziela zwykła. W Kazaniu na Górze Jezus prezentuje swoje wytyczne i jasno precyzuje oczekiwania. Jego program osiąga swoje apogeum w miłości bliźniego. Pan nam daje siłę i odwagę, abyśmy innych nie tylko traktowali sprawiedliwie, lecz wychodzili im na spotkanie z miłością. Jezus daje nam przykład takiej postawy; nie tylko sądził ludzi według sprawiedliwości, lecz wybaczał winy, udzielał przebaczenia i okazywał grzesznikom miłosierdzie.

   Kolekta przeznaczona jest na cele duszpasterstwa.

 

 1. Za tydzień 26 lutego przypada ostatnia niedziela przed tegorocznym okresem wielkiego postu. Rozpoczynamy nabożeństwo czterdziestogodzinne. 

 

 1. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i złożoną ofiarę Parafianom z ul. Osiedlowej 27-35, Słonecznej, Jutrzenki i Radości, a w nadchodzącym tygodniu poproszę o to Parafian z ul. Osiedlowej 40-65, ul. Poprzecznej i Krótkiej.

09.02.2020

 1. Dziś przypada 5 niedziela zwykła. Jezus przypomina nam, że jesteśmy współodpowiedzialni za losy Kościoła i świata:„Wy jesteście solą ziemi. Wy jesteście światłem świata”(Mt 5,13)

Tę różnorodną w swojej formie służbę Bogu i ludziom wzmocnijmy poprzez słuchanie słowa Bożego i pełny udział w Ofierze Bożego Baranka.

       Kolekta dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na potrzeby diecezji.

 

 1. W przyszłą niedziele 16 lutego kolekta przeznaczona jest na cele duszpasterstwa.

 

 1. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i złożoną ofiarę Parafianom z ul. Osiedlowej 8-26. Romantycznej i Barwnej, a w nadchodzącym tygodniu poproszę o to Parafian z ul. Osiedlowej 27-35, Słonecznej, Jutrzenki i Radości.

 

 

02.02.2020

 1. W dzisiejszą niedzielę przypada liturgiczne święto Ofiarowania Pańskiego. W świątyni jerozolimskiej starzec Symeon wyznaje wiarę w Zbawiciela. My także wyznajemy, że Jezus Chrystus jest Zbawicielem świata – bądźmy gotowi jak Symeon i Anna przyjąć Go do swoich serc.

   Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na zakony kontemplacyjne.

 

 1. W tym tygodniu przypadają I czwartek i I piątek miesiąca. Chcemy prosić Boga o dar nowych powołań w Kościele, a w piątek oddajemy cześć Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona jest na potrzeby diecezji.

 

 1. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i złożoną ofiarę Parafianom z ul. Wiejskiej 8,10,12, a w nadchodzącym tygodniu poproszę o to Parafian z ul. Osiedlowej 8-26. Romantycznej i Barwnej

26.01.2020

 1. Dziś 3 niedziela zwykła. Jako wspólnota ludzi w wielu sprawach się różnimy: mamy swoją historię, własne dzieje, osobiste radości oraz indywidualne porażki. Pomimo wszelkich odmienności łączy nas wiara w Boga. Prośmy zatem na zakończenie Tygodnia modlitw o jedność chrześcijan o ducha jedności wyrażającego się w wielu płaszczyznach.

 

 1. W nadchodzącym tygodniu przypada I sobota miesiąca, o godz. 8.00 zapraszam na Mszę św. w intencji Czcicieli Matki Bożej od Róży nr 5.

W przyszłą niedzielę przypada święto Ofiarowania Pańskiego, kolekta przeznaczona jest na  zakony kontemplacyjne.

 

 1. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i złożoną ofiarę Parafianom z ul. Wiejskiej 2-18, a w nadchodzącym tygodniu poproszę o to Parafian z ul. Wiejskiej 8, 10,12

19.01.2020

 1. Dziś 2 niedziela zwykła. Każdy człowiek i wszystkie narody są zaproszeni do tego, by stanowić wielką rodzinę Boga i jako Jego dzieci być dla siebie nawzajem braćmi i siostrami. Niech nas w tym zadaniu wspomaga Boże błogosławieństwo, będące owocem uczestnictwa w Eucharystii.

   Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na cele charytatywne.

 

 1. We wtorek, we wspomnienie św. Agnieszki obchodzimy Dzień Babci. Zapraszam do udziału we Mszy św. o godz. 8.00 wszystkie Babcie i Dziadków, Msza św. będzie odprawiana w waszej intencji, o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla was i waszych rodzin.

 

 1. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i złożoną ofiarę Parafianom z ul. Jasnej, a w nadchodzącym tygodniu poproszę o to Parafian z ul. Wiejskiej 2-18

12.01.2020

 1. W niedzielę po uroczystości Objawienia Pańskiego obchodzimy Niedzielę Chrztu Pańskiego. Podczas chrztu udzielanego przez Jana Chrzciciela, Bóg przedstawił Jezusa jako swojego umiłowanego Syna i napełnił Go Duchem Świętym. Również my zostaliśmy ochrzczeni i staliśmy się członkami Kościoła Chrystusowego i powołani doskładania świadectwa o Nim we współczesnym świecie.

   Kolekta dzisiejsza przeznaczone jest na Seminarium Duchowne.

 

 1. Od piątku rozpoczyna się w całym Kościele Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. W przyszłą niedzielę 19 stycznia kolekta przeznaczona jest na cele charytatywne (jałmużna postna)

 

 1. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i złożoną ofiarę Parafianom z ul. Głównej 43a-98, a w nadchodzącym tygodniu poproszę o to Parafian z ul. Jasnej

5.01.2020

 1. W całym Kościele dzień dzisiejszy jest Dniem Modlitwy i Pomocy Misjom. Kolekta dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na misje.

 

 1. Jutro przypada uroczystość Objawienia Pańskiego.Mędrcy ze Wschodu przybywają jako reprezentanci ludów pogańskich, aby złożyć pokłon Jezusowi – Królowi królów. Pismo święte zwraca uwagę, że przez chrzest wszyscy otrzymaliśmy godność królewską: Jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym (1P2,9). Mając świadomość naszej tożsamości dzieci Bożych, przyłączamy się do wędrówki trzech mędrców zdążających do Betlejem, by oddać cześć narodzonemu Synowi Bożemu.

 

 1. Wszystkich Parafian zapraszam na KONCERT  KOLĘDOWY jaki odbędzie się w naszym kościele w Uroczystość Trzech Króli o godz. 15.00

 

 1. W przyszłą niedzielę 12 stycznia przypada święto Chrztu Pańskiego, które kończy liturgiczny okres Bożego Narodzenia. Kolekta przeznaczona będzie na Seminarium Duchowne.

 

 1. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i złożoną ofiarę Parafianom z ul. Głównej,a w nadchodzącym tygodniu poproszę o to Parafian z ul. Głównej 43a-98

29.12.2019

 1. Dziś przypada święto Świętej Rodziny. Modlimy się za wszystkie rodziny naszej parafii, dla których święta Rodzina jest wzorem. We wtorek zapraszam na Mszę św. o godz. 17.00 na zakończenie starego roku.

 

 1. W środę 1 stycznia w Nowy Rok uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Jest to także Dzień Modlitwy o pokój na świecie, o godz. 8.00 zapraszam na Mszę św. za wszystkich + w minionym roku kalendarzowym.

 

 1. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i piątek miesiąca. Zapraszam na okolicznościowe nabożeństwa ( w godzinach rannych). W sobotę o 8.00 Msza św. w intencji Czcicieli Matki Bożej od Róży nr 4.

 

 1. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i złożoną ofiarę Parafianom z ul. Głównej i Błękitnej, a w nadchodzącym tygodniu poproszę o to Parafian z ul. Głównej 25,29,33,35,39abcd,41

 

22.12.2019

 1. Dziś 4 niedziela adwentu. W środę obchodzimy uroczystość Narodzenia Pańskiego. Cieszymy się z narodzenia Zbawiciela i z tego, że nieustannie do nas przychodzi w Słowie Bożym i w sakramentach, otwierajmy dla Niego nasze serca, rodziny, pozwólmy Mu prowadzić nas drogą zbawienia.

Wszystkich Parafian zapraszam do udziału w Pasterce, kolekta z Pasterki jak co roku przeznaczona jest na fundusz obrony życia.

 

 1. W poniedziałek o godz. 9.00 proszę o pomoc przy wznoszeniu stajenki i dekorowaniu kościoła na święta Bożego Narodzenia. Od godz. 16.00 w poniedziałek będzie też okazja do spowiedzi przed świętami Bożego Narodzenia. W Wigilię we wtorek okazja do spowiedzi od 7.30 i po Mszy św. o godz. 8.00.

 

 1. Objazd chorych przed świętami Bożego Narodzenia będzie w poniedziałek 23 grudnia od godz. 9.00. Proszę zgłaszać chorych w zakrystii

 

 1. Od piątku rozpoczynają się odwiedziny duszpasterskie, czyli kolęda. Udam się z Bożym błogosławieństwem do wszystkich domów naszej parafii. Nowych Parafian proszę o zgłaszanie kolędy najlepiej osobiście odpowiednio wcześniej. Plan kolędy umieszczony jest w gablotce przed kościołem, a także w gazetce parafialnejJezu Ufam Tobiei na stronie internetowej parafii. Msze św. w tygodniu w czasie kolędy odprawiane będą tylko rano.

 

 1. W sobotę 28 grudnia, w święto Świętych Młodzianków zapraszam wszystkie dzieci

o godz. 9.00 na Mszę św. w waszej intencji, a po Mszy św. będę udzielał dzieciom specjalnego błogosławieństwa.

 

 1. W przyszłą niedzielę 29 grudnia obchodzimy święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Niech Święta Rodzina z Nazaretu będzie natchnieniem prawdziwie chrześcijańskiego życia w naszych rodzinach. Będziemy się modlić w tym dniu za wszystkie rodziny naszej parafii

 

 1. Bóg zapłać wszystkim przygotowującym kościół do świąt, a także za dary przynoszone na probostwo.Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i złożoną ofiarę Parafianom z ul. Głównej 1-13, 26, ul. Serdecznej i Dożynkowej, w nadchodzącym tygodniu poproszę o to Parafian z ul. Głównej 15b,19,23,23a,27,48,56,58 i ul. Błękitnej

 

 WSZYSTKIM  PARAFIANOM  I  GOŚCIOM  ŻYCZĘ  OBFITYCH  DARÓW  BOŻEJ  DZIECINY, BOŻEGO BŁOGOSŁAWIEŃSTWA,  ZDROWIA, WSZELKIEJ  POMYŚLNOŚCI,  RADOŚCI,  BOŻEGO  POKOJU – W SERCACH  I  W  RODZINACH – NIECH NOWONARODZONY NAM BŁOGOSŁAWI NA  OKRES ŚWIĄT  I NA  NOWY  ROK  2020

15.12.2019

 1. Dzisiejsza 3 Niedziela Adwentu, zwana niedzielą radości (gaudete), w słowie Bożym i modlitwach wzywa nas do chrześcijańskiej radości. Radość przenika i nas, którzy gromadzimy się na słuchaniu słowa Bożego i sprawowaniu liturgii eucharystycznej. Bóg przychodzi, aby nas zbawić, a Jego przyjście jest bliskie.

 

 1. W piątek 20 grudnia o godz. 17.00 zapraszam wszystkie dzieci, młodzież i dorosłych na ostatnią Mszę św. roratnią. Msza będzie odprawiana w intencji wszystkich rodzin naszej parafii. Po Mszy św. o godz. 18.00 zapraszam na spotkanie opłatkowe wszystkie grupy modlitewne naszej parafii i Radę Parafialną.

 

 1. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i złożoną ofiarę Parafianom z ul. Pniwie, Łączna i Główna 66, a w nadchodzącym tygodniu poproszę o to Parafian z ul. Głównej 1-13,26, ul. Serdecznej i Dożynkowej

8.12.2019

 

 1. Dziś przypada 2 niedziela Adwentu. Wspieramy dziś duchowo i materialnie Kościoły na Wschodzie. Po Mszy św. ministranci będą zbierali ofiary do puszek przed kościołem na ten cel. Bóg zapłać za wszelkie dary.

 

 1. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i złożoną ofiarę Parafianom z ul. Szkolnej 13-36 i Jarząbkowickiej,a w nadchodzącym tygodniu poproszę o to Parafian z ul. Pniwie, Łączna i Główna 66

1.12.2019

 1. Dziś przypada 1 niedziela Adwentu. Jesteśmy wezwani do wyjścia naprzeciw Temu, który jest do nas posłany. Mamy to czynić poprzez przemianę naszego sposobu myślenia, postępowania, odniesienia do bliźnich. Z radością podejmijmy adwentowy trud prostowania ścieżek naszego życia dla Jezusa, który przychodzi zbawić świat i jego mieszkańców.

W środę mija 22 rocznica odprawienia pierwszej Mszy św. w naszym nowym kościele, o godz. 9.00 Msza św. do św. Barbary za górników i ich rodziny, serdecznie zapraszam. Razem z górnikami i ich rodzinami, wspólnie z całą Parafią chcemy dziękować Bogu za dar nowej świątyni i modlić się za wszystkich budowniczych i dobrodziejów naszego kościoła.

 

 1. Zapraszam wszystkie dzieci i młodzież, a także dorosłych do udziału w Roratach w poniedziałki, środy, czwartki i piątki o godz. 17.00. W tym tygodniu przypadają I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca, zapraszam na okolicznościowe nabożeństwa. Objazd chorych i seniorów będzie przed świętami Bożego Narodzenia.

 

 1. W przyszłą niedzielę wspieramy duchowo i materialnie Kościoły na Wschodzie. Po Mszach św. ministranci będą zbierali ofiary do puszek przed kościołem na ten cel. Bóg zapłać za wszelkie ofiary.

 

 1. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i złożoną ofiarę Parafianom z ul. Szkolnej 1-9,a w nadchodzącym tygodniu poproszę o to Parafian z ul. Szkolnej 13-36 i Jarząbkowickiej

24.11.2019

 1. W ostatnią niedzielę roku liturgicznego przypada Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. On zawsze był, jest i będzie naszym Panem i Królem. Jemu jest dana wszelka władza na niebie i na ziemi. Służenie Jezusowi Królowi nie oznacza uciemiężenia, lecz wolność, do której zostaliśmy powołani. Jako święty lud naszego Pana Jezusa Chrystusa oddajemy cześć Temu, który jest Panem i Królem Wszechświata.

   Dziś można zyskać odpust zupełny, odmawiając pobożnie Akt poświęcenia rodziny ludzkiej Chrystusowi Królowi i spełniając zwykłe warunki odpustu. Dzisiejsza uroczystość to główne święto patronalne Akcji Katolickiej.

 

 1. W sobotę 30 listopada przypada święto św. Andrzeja Apostoła. W przyszłą niedzielę 1 grudnia rozpoczyna się okres adwentu i nowy rok liturgiczny. Kolekta przeznaczona jest na potrzeby diecezji.

 

 1. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i złożona ofiarę Parafianom z ul. Golaswickiej, Objazdowej, Bąkowskiej 1, Jeżynowej, Kątek, Nowy Świat i Rolnicza 2,a w nadchodzącym tygodniu poproszę o to Parafian z ul. Szkolnej 1-9

17.11.2019

 1. Dziś przypada 33 niedziela zwykła. Składka przeznaczona jest na Diecezjalny Dom Duszpasterski w Andrychowie.

 

 1. W poniedziałek przypadają imieniny Ks. Biskupa Romana Pindla. Pamiętamy o modlitwie w intencji Biskupa Bielsko-Żywieckiego i całej diecezji. W czwartek przypadają imieniny Ks. Biskupa Janusza Zimniaka – pamiętamy o modlitwie w intencji Biskupa Seniora.

 

 1. W przyszłą niedzielę 24 listopada obchodzimy uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.

 

 1. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i złożona ofiarę Parafianom z ul. Wiślańskiej Sadowej i Łęgowej, a w nadchodzącym tygodniu poproszę o to Parafian z ul. Golasowickiej, Objazdowej, Bąkowskiej 1, Jeżynowej, Kątek, Nowy Świat i Rolnicza 2

10.11.2019

 1. W poniedziałek 11 listopada obchodzimy rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Modlimy się w intencjach naszej Ojczyzny. Zapraszam do udziału we Mszy św. w tym dniu o godz. 8.00.
 2. W przyszłą niedzielę 17 listopada składka przeznaczona jest na Diecezjalny Dom Duszpasterski w Andrychowie.
 3. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i złożoną ofiarę Parafianom z ul. Podlesie 15-42,  a w nadchodzącym tygodniu poproszę o to Parafian z ul. Wiślańskiej, Sadowej i Łęgowej

3.11.2019

 1. Dziś przypada 31 niedziela zwykła. Mocą Bożej łaski Zacheusz doświadczył łaski nawrócenia i okazał się naprawić wyrządzone krzywdy. Przyjmijmy jak Zacheusz Jezusa z radością i pozwólmy Mu zmieniać nas ku temu co lepsze.

   Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby diecezji.

 

 1. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca. Modlimy się w intencji pasterzy Kościoła i prosimy Boga o nowe powołania do służby w Kościele.

 

 1. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i złożoną ofiarę Parafianom z ul. Słowiczej i Podlesie 4-13,

  a w nadchodzącym tygodniu poproszę o to Parafian z ul. Podlesie 15-42

27.10.2019

 1. Dziś 30 niedziela zwykła. Okazja do spowiedzi przed uroczystością Wszystkich Świętych w czwartek od godz. 16.00. W piątek 1 listopada obchodzimy uroczystość Wszystkich Świętych. Nieszpory żałobne rozpoczną się w kościele o godz. 14.00, a potem udamy się w procesji na cmentarz, aby tam modlić się za naszych zmarłych.  W tym dniu nie obowiązuje post oraz wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

W sobotę 2 listopada obchodzimy Dzień Zaduszny,  Msze św. o godz. 8.00 i 17.00.  Msza św. za czcicieli Matki Bożej od Róży nr 2 w sobotę o godz. 8.00.  Zalecki za zmarłych  przyjmowane są w zakrystii.

 1. Odpust zupełny za dusze w czyśćcu cierpiące można uzyskać: od południa uroczystości Wszystkich Świętych i w Dzień Zaduszny przez pobożne nawiedzenie kościoła, odmówienie Ojcze nasz i Wierzę, modlitwy w intencji Ojca Świętego, przyjęcie łaski sakramentalnej spowiedzi i Komunii św. i zachowanie wolności od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, a w dniach od 1-8 listopada nawiedzając pobożnie cmentarz, modląc się za zmarłych i spełniając zwykłe warunki odpustu.
 2. W przyszłą niedzielę 3 listopada kolekta przeznaczona jest na cathedraticum oraz na potrzeby diecezji. W tym dniu odbędzie się w Oświęcimiu-Brzezince tradycyjne nabożeństwo Drogi Krzyżowej w intencji ofiar obozów koncentracyjnych i gułagów. Początek o godz. 14.00 przy Bramie Śmierci.
 3. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i złożoną ofiarę Parafianom z ul. Zielonej 50-66, a w nadchodzącym tygodniu poproszę o to Parafian z ul. Słowiczej i Podlesie 4-13

20.10.2019

 1. Dziś przypada 29 niedziela zwykła. Przychodzimy na Mszę św, z naszymi sprawami, troskami i problemami, które nas przytłaczają, ze wszystkimi potrzebami świata, ażeby zgodnie z nakazem Jezusa modlić się nieustannie i nie ustawać. Nie czynimy tego dla Boga, ale dla siebie samych, bo to my potrzebujemy Jego bliskości i wsparcia na naszej drodze wiary. Możemy być pewni, że Bóg Ojciec śpieszy nam z pomocą w każdej niedoli.

Dzisiejsza niedziela obchodzona jest jako Światowy Dzień Misyjny, rozpoczynając jednocześnie Tydzień Misyjny. Kolekta dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest  na cele misyjne.

 1. We wtorek obchodzimy wspomnienie św. papieża Jana Pawła II, a w środę św. biskupa Józefa Wilczewskiego z Wilamowic.
 2. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i złożoną ofiarę Parafianom z ul. Zielonej 25-47, a w nadchodzącym tygodniu poproszę o to Parafian z ul. Zielonej 50-66

13.10.2019

 1. Dziś 28 niedziela zwykła. Gromadzimy się na Eucharystii by w łączności z Jezusem Chrystusem oddać chwałę Bogu, by Mu dziękować za Jego zbawcze działanie w świecie i w każdym z nas.

Dziś po raz 19 obchodzimy Dzień Papieski. Ofiary zbierane po Mszy św. do puszek przeznaczona są na fundusz stypendialny.

 1. Jutro tj. w poniedziałek mija rok od dnia konsekracji naszego kościoła. Zapraszam do uczestniczenia nabożeństwie różańcowym i we Mszy św. za wszystkich żywych i zmarłych budowniczych i fundatorów naszego kościoła, a także za pierwszego Proboszcza naszej parafii + ks. Jerzego Hermaisa.
 2. Za tydzień przypada przedostatnia niedziela października, obchodzona w Kościele jako Światowy Dzień Misyjny, który rozpoczyna Tydzień Misyjny. Modlimy się w intencjach misyjnych Kościoła. Kolekta przeznaczona jest na cele misyjne.
 3. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i złożoną ofiarę Parafianom z ul. Zielonej 10-22, a w nadchodzącym tygodniu poproszę o to Parafian z ul. Zielonej 25-47

6.10.2019

 1. Dziś 27 niedziela zwykła. Bóg jest zawsze inny, niż Go sobie wyobrażamy. Niekiedy nie możemy oprzeć się wrażeniu, że dopuszcza, by działy się rzeczy, które nam wydają się niepojęte. Być może podobne wątpliwości budziły się w sercach uczniów, gdy prosili Jezusa: Panie, dodaj nam wiary! Ta prośba rozbrzmiewa również podczas Mszy św., bowiem i nasza wiara potrzebuje wzmocnienia. Tym bardziej, że tam, gdzie wiara jest słaba, brakuje też miłości, nadziei, odwagi i zaufania. Wypowiedzmy ją, wiedząc, że dobry Bóg w swojej łaskawości daje nam więcej, niż na to zasługujemy i udziela nam obfitszych łask niż te, o które prosimy.

Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na  Seminarium Duchowne.

 1. W przyszłą niedzielę 13 października będziemy obchodzić 19 Dzień Papieski. Po Mszach św. będą zbierane do puszek ofiary na fundusz stypendialny. Na zakończenie Mszy św. o godz. 8.00 odbędzie się nabożeństwo fatimskie.
 2. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i złożoną ofiarę Parafianom z ul. Żytniej i Kasztanowej, a w nadchodzącym tygodniu poproszę o to Parafian z ul. Zielonej 10-22

29.09.2019 

 1. Dziś 26 niedziela zwykła. Miłość Boga i bliźniego powinny w życiu chrześcijanina zajmować naczelne miejsce, taka jest miara pierwszego i najważniejszego  przykazania.  Od wtorku rozpoczyna się miesiąc październik, a z nim nabożeństwa różańcowe. W tygodniu pół godziny przed Mszą św., a w niedziele o godz. 15.00. Msze św. wieczorne w tygodniu o godz. 17.00.
 2. W tym tygodniu przypadają I czwartek, piątek i sobota miesiąca, zapraszam na okolicznościowe nabożeństwa: w sobotę o 8.00 Msza św. w intencji czcicieli Matki Bożej od Róży nr 1, od godz. 9.00 objazd chorych, proszę zgłaszać chorych i seniorów w zakrystii.
 3. W przyszłą niedzielę 6 października kolekta przeznaczona jest na seminarium duchowne.
 4. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i złożoną ofiarę Parafianom z ul. Rolniczej i Suchej, a w nadchodzącym tygodniu poproszę o to Parafian z ul. Żytniej i Kasztanowej

 22.09.2019

 1. Dziś 25 niedziela zwykła. Pan Bóg powierzył nam dobra tego świata. On jest dawcą wszystkich darów i chce, żebyśmy w dużych i małych sprawach obchodzili się z nimi właściwie. Przed Stwórcą będziemy musieli kiedyś zdać rachunek ze swego życia, podejmowanych czynów i realizowanych obowiązków czy zadań. To czym dysponujemy, ostatecznie nie zawdzięczamy samym sobie, lecz Bogu, któremu winniśmy permanentną wdzięczność
 2. We wtorek 24 września- święto Rocznicy poświęcenia kościoła katedralnego w Bielsku-Białej. W sobotę odbędzie się doroczna pielgrzymka rodzin oraz wspólnot Domowego Kościoła naszej diecezji do Kalwarii Zebrzydowskiej.
 3. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i złożoną ofiarę Parafianom z ul. Szerokiej, Piaskowej i Wiosennej, a w nadchodzącym tygodniu poproszę o to Parafian z ul. Rolniczej i Suchej.

15.09.2019

 1. Dziś 24 niedziela zwykła. Bóg o nikim nie zapomina nikogo nie przekreśla. Swoją szczególną troską otacza tych, którzy błądzą. Nie pozostawia ich na pastwę losu, lecz zawsze o nich pamięta.

Wielką radość sprawia Mu, gdy odnajdzie się każdy zaginiony. Bóg postępuje z nim jak miłosierny Ojciec, okazując serce wszystkim ludziom. Zawierzmy Mu się również wtedy, kiedy obraliśmy złą drogę, ponieważ Bóg jest gotowy przebaczyć nam naszą winę, jeśli wyrażamy żal i pragniemy poprawy.

2. W dniu dzisiejszym z racji Światowego Dnia Środków Społecznego Przekazu, ofiara do puszek po Mszy św. wspieramy Radio diecezjalne Anioł Beskidów.  

3. W środę, piątek i sobotę przypadają Kwartalne Dni Modlitwy za dzieci, młodzież i wychowawców.

4. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i złożoną ofiarę Parafianom z ul. Żniwnej, Złotej, Sportowej i Srebrnej, a w nadchodzącym tygodniu poproszę o to Parafian z ul. Szerokiej, Piaskowej i Wiosennej.

 8.09.2019

 1. Dziś przypada 23 niedziela zwykła. Usłyszeliśmy głos Jezusa Chrystusa wzywający nas do pójścia za Nim; w Jego imię zebraliśmy się na niedzielnej liturgii. Jesteśmy gotowi, aby słuchać Jego słowa i karmić się Chlebem eucharystycznym. Ta decyzja niesie za sobą konsekwencje dla naszego życia: chodzi o to, by je prowadzić, naśladując we wszystkim Pana. Podczas sprawowania Eucharystii wejdźmy we wspólnotę z Nim i nawzajem ze sobą, aby odważnie pójść Jego śladem oraz kształtować naszą codzienność zgodnie z wyznawana wiarą.
 2. Rozpoczynamy dziś coroczny Tydzień Wychowania. Kolekta przeznaczona jest na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II.
 3. W przyszłą niedzielę 15 września obchodzimy Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Ofiarą do puszek przed kościołem wspieramy Diecezjalne Radio Anioł Beskidów.
 4. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i złożoną ofiarę Parafianom z ul. Młynarskiej, Szczęśliwej, Dworskiej i Spokojnej, a w nadchodzącym tygodniu poproszę o to Parafian z ul. Żniwnej, Złotej, Sportowej i Srebrnej.

1.09.2019

 1. Dziś przypada 22 niedziela zwykła. Odbywa się coroczna pielgrzymka do Cieszyna ku czci św. Melchiora Grodzieckiego, a w naszej parafii dziękujemy Bogu za tegoroczne plony. Kolekta przeznaczona jest na potrzeby diecezji.

 

 1. W poniedziałek rozpoczyna się nowy rok szkolny i katechetyczny. Zapraszam na Mszę św. o godz. 8.00  wszystkie dzieci i młodzież, także dzieci które po raz pierwszy pójdą do szkoły, a także nauczycieli, wychowawców, katechetki, rodziców. Będziemy wspólnie modlić się o błogosławieństwo dla wszystkich w nowym roku szkolnym.

 

 1. W tym tygodniu przypadają I czwartek i I piątek i I sobota miesiąca. Modlimy się o dar nowych powołań oraz oddajemy cześć Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu NMP.

W sobotę o 8.00 Msza św. w intencji czcicieli Matki Bożej od Róży nr 8. O godz. 9.00 rozpocznie się objazd chorych i seniorów, proszę o zgłaszanie ich w zakrystii.

 

 1. W przyszłą niedzielę 8 września rozpoczynamy Tydzień Wychowania. W tym dniu ministranci zbierać będą ofiary przed kościołem na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II.

 

 1. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i złożoną ofiarę Parafianom z ul. . Osiedlowej 40-65, ul. Poprzecznej i Krótkiej, a w nadchodzącym tygodniu poproszę o to Parafian z ul. Młynarskiej, Szczęśliwej, Dworskiej i Spokojnej.

25.08.2019

 1. Dziś przypada 21 niedziela zwykła. Czy będziemy zbawieni? Kto dostąpi królestwa niebieskiego? Czy te pytania mają dziś dla nas znaczenie? A może jest dla nas oczywiste, że tam będziemy?  Dążenie człowieka do zaplanowania i zabezpieczenia się na przyszłość nie ma racji bytu w sprawach wiary, która stanowi ciągłe zadanie wchodzenia w relacje z Bogiem i z ludźmi. Z tą świadomością gromadzimy się na niedzielnej Mszy św. Jesteśmy pełni radości z powodu obietnicy Jezusa, że przy stole w królestwie Bożym zasiądą ludzie ze wszystkich stron świata. Mamy nadzieję, że dla nas jest tam przygotowane przez Pana miejsce.
 1. W przyszłą niedzielę w naszej parafii będziemy dziękować  Bogu za tegoroczne plony na uroczystej Mszy św. dziękczynnej o godz. 10.30. Serdecznie zapraszam wszystkich Parafian, Panie w strojach regionalnych i proszę o udekorowanie z tej okazji ołtarza.
 1. W sobotę o godz. 17.00 spowiedź dla dzieci i młodzieży przed rozpoczynającym się rokiem szkolnym i katechetycznym.
 1. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i złożoną ofiarę Parafianom z ul. . Osiedlowej 27-35, ul. Słonecznej, Jutrzenki i Radości, a w nadchodzącym tygodniu poproszę o to Parafian z ul. Osiedlowej 40-65, ul. Poprzecznej i Krótkiej.

18.08.2019

 1. Dziś przypada 20 niedziela zwykła. W wielu miejscach na świecie, niestety panuje wojna. Niesprawiedliwość i brak poszanowania godności człowieka i jego wolności leżą z reguły u podłoża każdego konfliktu zbrojnego. Jezus Chrystus nie chciał ani podejrzanych kompromisów, ani wątpliwego pokoju. Za pokój między ludźmi a Bogiem oddał swoje życie. To jest Ofiara, która rodzi prawdziwy pokój dla świata. Aby go osiągnąć, wyznawcy Chrystusa musza czasami wypowiedzieć się w sposób bardzo zdecydowany, nawet jeżeli spotkają się ze sprzeciwem i niezrozumieniem. Pan umacnia nas swoim przykładem i daje siły do budowania atmosfery pokoju pośród ludzi.
 1. Msze św. w tygodniu od poniedziałku do piątku odprawiane będą o godz. 17.00. W sobotę 24 sierpnia po raz jedenasty odbędzie się spotkanie modlitewne wiernych z Republiki Czeskiej, Słowacji i Polski. Początek o godz. 9.15 w kościele MB Rydeckiej w Jaworzynce-Trzycatku.
 1. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i złożoną ofiarę Parafianom z ul. Osiedlowej 8-26, ul. Romantycznej i Barwnej, a w nadchodzącym tygodniu poproszę o to Parafian z ul. Osiedlowej 27-35, Słonecznej, Jutrzenki i Radości.

11.08.2019

 1. Dziś przypada 19 niedziela zwykła.  Dzisiejsza niedziela to czas czuwania i bycia gotowym na powtórne przyjście Pana.
 1. W środę 14 sierpnia obchodzimy uroczystość św. Maksymiliana Marii Kolbego, patrona naszej diecezji. Modlimy się w intencji całej diecezji, oraz polecamy Panu Bogu biskupów, kapłanów i diakonów oraz ich duszpasterską posługę. W czwartek 15 sierpnia uroczystość Wniebowzięcia NMP. W tym dniu kolekta przeznaczona jest na Diecezjalny Dom Duszpasterski w Andrychowie.
 1. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i złożoną ofiarę Parafianom z ul. Wiejskiej 8,10,12, a w nadchodzącym tygodniu poproszę o to Parafian z ul. Osiedlowej 8-26, ul. Romantycznej i Barwnej

4.08.2019

 1. Dziś przypada 18 niedziela zwykła. Kim jest człowiek i na czym polega sens życia? Jako uczniowie Jezusa wierzymy, że Bóg nadaje sens naszemu życiu i ciągle je ubogaca. Tylko dzięki Bogu wiemy, że jesteśmy ukochanymi Jego dziećmi, które mogą i powinny przekazywać Bożą miłość światu. To jest nasze fundamentalne powołanie.
 1. Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na potrzeby diecezji. We wtorek rozpoczyna się piesza diecezjalna pielgrzymka na Jasną Górę, która zakończy się w niedzielę 11 sierpnia na wałach jasnogórskich.
 1. Msze św. od poniedziałku do piątku będą odprawiane wieczorem o godz. 17.00.
 1. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i złożoną ofiarę Parafianom z ul. Wiejskiej 2-18, a w nadchodzącym tygodniu poproszę o to Parafian z ul. Wiejskiej 8,10,12

28.07.2019

 1. Dziś  17 niedziela zwykła. Uczniowie Jezusa proszą Go aby nauczył ich modlić się. Jezus podaje im słowa modlitwy Ojcze nasz. Bóg jest naszym Ojcem, Jemu całkowicie powierzamy w modlitwie nasze troski, lęki i problemy.

Rozpoczyna się miesiąc sierpień,  miesiąc trzeźwości i abstynencji. Modlimy się w intencji nadużywających alkoholu i za ich rodziny, mamy też okazję do osobistych postanowień abstynenckich.

 1. W tym tygodniu przypadają I czwartek, piątek i sobota miesiąca. Zapraszam na okolicznościowe nabożeństwa: w czwartek modlimy się o nowe powołania do służby w Kościele, w piątek oddajemy cześć Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, a w sobotę Niepokalanemu Sercu NMP, zapraszam w sobotę o 8.00 na Mszę św. Czcicieli Matki Bożej. W piątek 2 sierpnia przypada też dzień odpustu Porcjunkuli, który wierni mogą uzyskać nawiedzając kościół i spełniając zwykłe warunki odpustu.
 2. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i złożoną ofiarę Parafianom z ul. Jasnej,   a w nadchodzącym tygodniu poproszę o to Parafian z ul. Wiejskiej 2-18

21.07.2019

 1. Dziś przypada 16 niedziela zwykła. Uczestnicząc w liturgii mamy okazję zastanowić się nad tym, co istotne w naszym życiu. Kochający Bóg pragnie obdarzyć nas radością i pokojem, a także wskazuje co rzeczywiście jest dla nas konieczne w naszym życiu.

Po Mszy św. ministranci zbierają ofiary na budowę Diecezjalnego Domu Duszpasterskiego w Andrychowie.

 1. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i złożoną ofiarę Parafianom z ul.  Głównej 43a – 98,   a w nadchodzącym tygodniu poproszę o to Parafian z ul. Jasnej

14.07.2019

 1. Dziś 15 niedziela zwykła. Moim bliźnim jest każdy człowiek,  jakiego spotykam w życiu, zwłaszcza ten, który oczekuje pomocy. Teraz spotykamy się z Jezusem Chrystusem w Jego słowie i podczas świętej Uczty. Niech On doda nam sił, gdy na naszej drodze staną ci, którzy potrzebują naszej bezinteresownej miłości.
 1. We wtorek 16 lipca wspomnienie NMP z Góry Karmel, zapraszam  wszystkich czcicieli MB Szkaplerznej do udziału we Mszy św. o godz. 8.00. W przyszłą niedzielę  ministranci będą zbierali ofiary na Diecezjalny Dom Duszpasterski w Andrychowie.
 1. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i złożoną ofiarę Parafianom z ul.  Głównej 25,29,33,35,39 a,b,c,d, 41,  a w nadchodzącym tygodniu poproszę o to Parafian z ul. Głównej 43a – 98

7.07.2019

 1. Dziś przypada 14 niedziela zwykła. Każdy człowiek pragnie pokoju, który nie jest rzeczywistością tego świata. Podczas każdej Mszy św. zanoszona jest modlitwa o pokój, przekazujemy sobie znak pokoju, wreszcie rozsyłani jesteśmy słowami: Idźcie w pokoju Chrystusa.Jezus pozostawił nam pokój jako swój testament. Jest on łaską i darem naszego Pana Jezusa Chrystusa. Tego pokoju powinniśmy doświadczać dzięki wierze i przekazywać go dalej innym ludziom.

Kolekta dzisiejszego dnia przeznaczona jest na Seminarium Duchowne.

2. Zapraszam na nabożeństwo fatimskie w sobotę o godz. 7.30 różaniec fatimski, a o 9.00 Msza św. za wszystkich chorych, emerytów, rencistów i Czcicieli MB z Fatimy.

 1. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i złożoną ofiarę Parafianom z ul.  Głównej 15b,19,23,23a,27,48,56,58 i Błękitnej, a w nadchodzącym tygodniu poproszę o to Parafian z ul. Głównej 25,29,33,35,39 a,b,c,d, 41

30.06.2019

 1. Dziś 13 niedziela zwykła. Jako uczniowie Jezusa jesteśmy powołani do współtworzenia Królestwa Bożego. Podążając śladami naszego Mistrza, możemy odczuwać zmęczenie i zniechęcenia, dlatego nieustannie powinniśmy odnawiać nasz osobisty wybór. Historia powołania nigdy się nie kończy. Uczestnictwo we Mszy św. jest znakiem naszej gotowości do nieustannego kroczenia za Panem. Chcemy słuchać Jezusa Chrystusa i opowiadać się za życiem w Jego królestwie.

   Dziś po Mszach św. święcenie wszelkich pojazdów mechanicznych

 1. W tym tygodniu przypadają I czwartek, piątek i sobota miesiąca. Zapraszam na okolicznościowe nabożeństwa, w sobotę o 8.00 Msza św. w intencjach Czcicieli Matki Bożej od Róży nr 6, o godz. 9.00 objazd chorych i seniorów. Proszę zgłaszać chorych w zakrystii. Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona jest na seminarium duchowne.
 1. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i złożoną ofiarę Parafianom z ul.  Głównej 1-13,26, Serdecznej, Dożynkowej, a w nadchodzącym tygodniu poproszę o to Parafian z ul. Głównej 15b,19,23,23a,27,48,56,58 i Błękitnej

23.06.2019

 1. Pytanie zawarte w Ewangelii:Za kogo Mnie uważacie?domaga się od nas odpowiedzi, które mogą być różnorodne. Gromadząc się na Eucharystii uwielbiajmy Jezusa Chrystusa, który dla nas jest Mesjaszem, Synem Boga żywego.
 1. W poniedziałek obchodzimy uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela, a w piątek uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. W tym dniu z racji uroczystości nie obowiązuje post.

W czwartek zapraszam Apostolat Maryjny do udziału we Mszy św. o 18.00 w waszej intencji, a w sobotę przypada uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła.

 1. W przyszłą niedzielę o godz. 10.30 Msza św. do św. Krzysztofa za wszystkich kierowców i podróżujących, a po Mszach św. o 8.00 i 10.30 poświęcę wszystkie samochody, a także inne pojazdy.
 1. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i złożoną ofiarę Parafianom z ul. Pniwie, Łączna i Główna 66, a w nadchodzącym tygodniu poproszę o to Parafian z ul. Głównej 1-13,26, Serdecznej, Dożynkowej.

16.06.2019

 1. Dziś przypada uroczystość Najświętszej Trójcy. Zgromadzeni w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego pragniemy złożyć dziękczynienie Bogu za wszystkie dzieła jakie stworzył. Eucharystia, w której uczestniczymy, jest wyrazem i świadectwem wiary w Boga Trójjedynego. To pierwsza, podstawowa i najważniejsza tajemnica wiary. Po Mszy św. ministranci przed kościołem zbierają ofiary na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.
 1. W czwartek 20 czerwca przypada uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Kościół wychodzi na drogi i ulice; tam gdzie żyją, pracują i cierpią ludzie, aby mówić o tym, czym żyje na co dzień. Procesja Bożego Ciała wyruszy po pierwszej Mszy św. ul. Główną na ul. Zieloną.Ołtarze będą rozmieszczone kolejno na trasie procesji u Państwa: I – Kobiałka,  II – Mrowiec, III – Hanslik  i IV – Adamczyk

Proszę o sąsiedzką pomoc przy budowie i dekoracji ołtarzy, a także o udekorowanie trasy procesji. Do udziału w procesji zapraszam wszystkich Parafian, dzieci i młodzież,  poczty sztandarowe, panie w strojach regionalnych, strażaków, dzieci sypiące kwiaty. Po zakończeniu  procesji rozpocznie się druga Msza św. w kościele o godz. 10.30.

 1. W środę o 8.00 zapraszam dzieci i nauczycieli, katechetów i wychowawców na Mszę św. dziękczynną z okazji zakończenia roku szkolnego i katechetycznego. Spowiedź dla dzieci i młodzieży w poniedziałek o godz. 17.00.
 1. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i złożoną ofiarę Parafianom z ul. Szkolnej 13-36 i Jarząbkowickiej, a w nadchodzącym tygodniu poproszę o to Parafian z ul. Pniwie, Łączna i Główna 66

9.06.2019

 1. Dziś przypada uroczystość Zesłania Ducha Świętego, która kończy w liturgii okres wielkanocny. Zesłanie Ducha Świętego to od zarania chrześcijaństwa święto przełomu i przejścia. Otrzymawszy Ducha Świętego, młody Kościół otwiera się i rusza na cały świat. Uczniowie niegdyś wylęknieni, teraz przepełnieni są radością, wolni i gotowi do wyznawania swojej wiary, zatroskani o to, by do wszystkich ludzi dotarła prawda o Bożym zbawieniu.
 2. W poniedziałek obchodzimy święto NMP Matki Kościoła, obchodzone także jako Misyjny Dzień Chorych. Kolekta tego dnia przeznaczona jest na Dom Matki i Dziecka.
 3. W czwartek 13 czerwca przypada święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Wspominamy także św. Antoniego z Padwy. W naszej parafii w tym dniu obchodzimy parafialny Dzień Chorych. Zapraszam na różaniec fatimski o 8.30 i na Mszę za chorych i cierpiących Parafian o godz. 9.00. Po Mszy św. spotkanie z chorymi i seniorami na zapleczu kościoła.
 4. W przyszłą niedzielę 16 czerwca przypada uroczystość Najświętszej Trójcy. Kolekta przeznaczona jest na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Po Mszy św. zapraszam na występ chóru z Darkowa ( z Republiki Czeskiej).
 5. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i złożoną ofiarę Parafianom z ul. Szkolnej 1-9, a w nadchodzącym tygodniu poproszę o to Parafian z ul. Szkolnej 13-36 i ul. Jarząbkowickiej.

2.06.2019

 1. Przed czterdziestu dniami obchodziliśmy uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego, a dziś przypada uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Podczas liturgii mszalnej słyszeliśmy o tym, jak Jezus ukazywał się swoim uczniom, rozmawiał z nimi i spożywał z nimi posiłki. Powołał ich na świadków swojego zmartwychwstania i posłał na cały świat. Dzisiaj wspominamy chwilę, kiedy Jezus przestał być widoczny dla swoich uczniów, ponieważ wstąpił do chwały niebieskiej. Nie odszedł jednak, lecz w inny sposób pozostaje obecny pośród nas. Posyła nam Ducha Świętego, spotyka się z nami w swoim słowie oraz podczas Najświętszej Ofiary. Nieustannie powinna nam towarzyszyć świadomość, że Jezus jest z nami przez wszystkie dni aż do skończenia świata.

Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby diecezji.

 1. W dniu dzisiejszym odbywa się doroczna pielgrzymka ku czci św. Jana Sarkandra do Skoczowa.
 2. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek i piątek miesiąca. Modlimy się o dar nowych powołań do służby w Kościele, a w piątek oddajemy cześć Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Zapraszam na okolicznościowe nabożeństwa.
 3. W sobotę w klasztorze o.Franciszkanów w Katowicach-Panewnikach odbędą się święcenia diakonatu. Przyjmuje te święcenia także nasz parafianin Piotr Węglarz, który w klasztorze nosi imię Br.Karmel. 4 października 2018 r. złożył w tym samym miejscu śluby wieczyste. Polecam go waszej modlitwie, musimy go wszyscy wspierać duchowo w jego drodze do kapłaństwa.
 4. W przyszłą niedzielę 9 czerwca przypada uroczystość Zesłania Ducha Świętego.
 5. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i złożoną ofiarę Parafianom z ul. Golasowickiej, Objazdowej, Bąkowskiej 1, Jeżynowej, Kątek, Nowy Świat i Rolniczej 2, a w nadchodzącym tygodniu poproszę o to Parafian z ul. Szkolnej 1-9

26.05.2019

 

 1. Dziś przypada 6 niedziela wielkanocna. Modlimy się dziś także za wszystkie matki w dniu ich święta. W poniedziałek, wtorek i środę przypadają dni modlitw o urodzaje. W Polsce noszą one nazwę Dni Krzyżowych, ponieważ procesje błagalne tych dni kierują się zwykle do przydrożnych krzyży. Kościół modli się o błogosławieństwo w każdej ludzkiej pracy. W poniedziałek udamy się w procesji do krzyża na ul. Młynarskiej w Bąkowie, a w środę do krzyża w Jarząbkowicach. Zapraszam do udziału w procesjach i do modlitwy przy krzyżach.
 1. W sobotę modlimy się za wszystkie dzieci z racji przypadającego ich święta. W tym dniu przypada I sobota miesiąca. Zapraszam na okolicznościowe nabożeństwa: o 8.00 Msza św. w intencji Czcicieli MB od Róży nr 5,a po niej objazd chorych i seniorów. Proszę o zgłaszanie ich w zakrystii.
 1. Od piątku 31 maja rozpoczynamy czas modlitewnej nowenny przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego. W przyszłą niedzielę 2 czerwca przypada uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. W tym dniu odbędzie się coroczna diecezjalna pielgrzymka ku czci św. Jana Sarkandra na Kaplicówkę w Skoczowie.
 1. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i złożoną ofiarę Parafianom z ul. Wiślańskiej, Sadowej i Łęgowej, a w nadchodzącym tygodniu poproszę o to Parafian z ul. Golasowickiej, Objazdowej, Bąkowskiej 1, Jeżynowej, Kątek, Nowy Świat i Rolniczej 2

19.05.2019

 1. Dziś przypada 5 niedziela wielkanocna. Uczestnicząc we Mszy św. nabieramy nowych sił życiowych, których źródłem jest Chrystus zmartwychwstały. W drugim czytaniu mówi do nas: „Oto wszystko czynię nowe”, a w Ewangelii: ”Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali”. Oto zasada życia nowego stworzenia, a my – wyznawcy Chrystusa – bierzemy na siebie odpowiedzialność za odnowę świata przez to, co mówimy, co czynimy i kim jesteśmy.

      Ministranci po Mszach św. zbierać będą ofiary przed kościołem na Diecezjalny Dom Duszpasterski w Andrychowie.

 1. W środę 22 maja przypada 24 rocznica pobytu papieża Jana Pawła II na terenie naszej diecezji (Skoczów, Bielsko-Biała, Żywiec). W sobotę 25 maja Biskup Ordynariusz udzieli diakonom naszej diecezji święceń prezbiteratu. W przyszłą niedzielę 26 maja modlimy się za wszystkie matki z okazji ich święta.
 1. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i złożoną ofiarę Parafianom z ul. Podlesie 15-42, a w nadchodzącym tygodniu poproszę o to Parafian z ul. Wiślańskiej, Sadowej i Łęgowej.

12.05.2019

 1. W 4 niedzielę wielkanocną Jezus jako Dobry Pasterz zaprasza nas do wspólnego spotkania eucharystycznego. Czasami potrzebujemy kogoś, kto weźmie nas za rękę i wskaże właściwą drogę. Jezus Chrystus jest Dobrym Pasterzem. Jemu możemy zaufać, Jego śladem możemy pójść, pewni że idzie przed nami. Prowadzi do pełni życia, pokazuje nam drogę miłości. Uwielbijmy obecnego pośród nas Pana, który całej naszej rodzinie Bożej daje poczucie bezpieczeństwa.

   Rozpoczyna się  Tydzień modlitwy o powołania do służby w Kościele.

 1. W przyszłą niedzielę 19 maja ministranci po Mszach św. zbierać będą ofiary przed kościołem na Diecezjalny Dom Duszpasterski w Andrychowie.
 1. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i złożoną ofiarę Parafianom z ul. Słowiczej i Podlesie 4-13, a w nadchodzącym tygodniu poproszę o to Parafian z ul. Podlesie 15-42

5.05.2019

 1. Dziś 3 niedziela wielkanocna, która jest obchodzona jako Niedziela biblijna.

Czy zauważamy obecność Jezusa Chrystusa w naszym życiu i pracy – Tego, który wskazuje, co mamy robić? Jezus Chrystus jest pośród nas ponieważ zgromadziliśmy się  w Jego imię, uwielbiamy Go w naszej wspólnej modlitwie.

   Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na potrzeby diecezji, a ofiarą do puszek wspieramy Diecezjalne Radio Anioł Beskidów.

 1. W środę w uroczystość św. Stanisława. Ks. Bp Roman Pindel udzieli w Bielsku-Białej święceń diakonatu akolitom naszej diecezji. W przyszłą niedzielę 12 maja rozpoczynamy Tydzień modlitw o powołania do służby w Kościele.
 1. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i złożoną ofiarę Parafianom z ul. Zielonej 50-66, a w nadchodzącym tygodniu poproszę o to Parafian z ul. Słowiczej i Podlesie 4-13

28.04.2019

 1. Dziś 2 niedziela wielkanocna, czyli Miłosierdzia Bożego, a w naszej parafii odpust. Uwielbiamy Boga za jego Miłosierdzie, jakie okazał wszystkim ludziom. Niech uczestnictwo w Eucharystii pogłębi naszą wiarę i umocni wzajemną miłość, abyśmy na co dzień okazywali się ludźmi miłosierdzia.Dzisiejsza niedziela rozpoczyna obchody Tygodnia Miłosierdzia. Jest to zarazem święto patronalne Caritas. Kolekta przeznaczona jest na cele charytatywne.
 2. W środę 1 maja we wspomnienie św. Józefa modlimy się o Boże błogosławieństwo dla każdej ludzkiej pracy. Rozpoczynamy także maryjne nabożeństwa majowe. W piątek uroczystość NMP Królowej Polski, o godz. 10.30 Msza św. w intencji wszystkich strażaków i za ich rodziny.
 3. W tym tygodniu przypadają I czwartek, piątek i sobota miesiąca. Zapraszam na okolicznościowe nabożeństwa. W sobotę o 8.00 Msza św. za Czcicieli MB od Róży nr 4. Po Mszy objazd chorych, proszę zgłaszać chorych i seniorów w zakrystii.
 4. We wtorek 30 kwietnia wyrusza z Hałcnowa diecezjalna pielgrzymka do sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, zakończenie pielgrzymki w piątek 3 maja o godz. 15.00.
 5. W przyszłą niedzielę 15 kwietnia przypada 3 niedziela wielkanocna, która obchodzona jest jak oNiedziela Biblijna.W tym dniu ofiarą zebraną do puszek wspomagamy Radio Diecezjalne Anioł Beskidów.
 6. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i złożona ofiarę Parafianom z ul. Zielonej 25-47, a w nadchodzącym tygodniu poproszę o to Parafian z ul. Zielonej 50-66

21.04.2019

 1. Niepojęta miłość Boga Ojca zbawia nas ludzi, poprzez ofiarę Jego Syna. Zostaliśmy przez Zmartwychwstałego powołani do życia. Pełni radości wyznajmy wiarę w Jezusa Chrystusa, który odkupił nas przez miłość, której dowodem jest śmierć i zmartwychwstanie.
 1. Osiem pierwszych dni okresu wielkanocnego stanowi oktawę wielkanocną. Obchodzi się je jako Uroczystości Pańskie. W piątek w oktawie Wielkanocy nie obowiązuje post oraz wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. We wtorek 23 kwietnia Msza św. o godz. 17.00
 1. W poniedziałek wielkanocny kolekta przeznaczona jest na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie i Katolicki Uniwersytet Lubelski. Ze względu na czas oktawy przypadająca 23 kwietnia uroczystość św. Wojciecha głównego patrona Polski, zostaje przeniesiona na poniedziałek 29 kwietnia.
 1. Trwa nowenna do Miłosierdzia Bożego, któremu uroczyście oddajemy cześć w przyszłą niedzielę. W naszej parafii przypada w tym dniu uroczystość odpustowa, suma odpustowa o godz. 11.00, a o godz. 15.00 nieszpory odpustowe. W tym dniu rozpoczynamy także Tydzień Miłosierdzia.
 1. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła  izłożoną ofiarę Parafianom z ul. Zielonej 10-22, a w nadchodzącym tygodniu poproszę o to Parafian z ul. Zielonej 25-47

    Wszystkim Parafianom i gościom życzę obfitych łask Zmartwychwstałego Pana; zdrowia, radości, pogody ducha, prawdziwego pokoju i wszelkiej pomyślności. Cieszmy się ze zmartwychwstania Pana

i przygotujmy nasze serca na nadchodzące święto Bożego Miłosierdzia.

14.04.2019

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE

 1. Dziś Kościół obchodzi pamiątkę uroczystego wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy. Na pamiątkę tego wydarzenia w tym dniu czyta się w czasie każdej Mszy św. Mękę Pańską i święci się palmy, odbywa się także procesja z palmami wokół kościoła.
 1. Święte Triduum Paschalne Męki i Zmartwychwstania Chrystusa jaśnieje jako szczyt całego roku liturgicznego. Rozpoczyna się Mszą Wieczerzy Pańskiej i osiąga swój szczyt w Wigilii Paschalnej.

W czasie Triduum istnieje możliwość zyskania odpustu zupełnego przez wszystkich, którzy wezmą udział w ceremoniach i wypełnią zwykłe warunki odpustu

 1.  Wielki Czwartek – Msza Wieczerzy Pańskiej o godzinie 18.00, a po niej procesja do ciemnicy

i adoracja Najświętszego Sakramentu do godziny 21.00

 1.   Wielki Piątek – to dzień męki i śmierci Pana Jezusa. Niech będzie to dzień nacechowany powagą i modlitwą. Nabożeństwo DROGI  KRZYŻOWEJ rano o godzinie 9.00. Do udziału w nabożeństwie zapraszam także dzieci ze szkoły podstawowej i młodzież. Liturgia Wielkiego Piątku rozpocznie się o godzinie 18.00, a po jej zakończeniu procesja do Bożego Grobu i adoracja do godziny 21.00.

W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły (jakościowy i ilościowy).

Rozpoczyna się także w tym dniu Nowenna do Miłosierdzia Bożego przed świętem Bożego Miłosierdzia, które jest dniem naszej uroczystości odpustowej.

W Wielki Piątek zbierana jest kolekta na Boży Grób w Jerozolimie.

 1.  Wielka  Sobota – adoracja przy Bożym grobie od godziny 8.00 do 18.00.  O godzinie 18.00  rozpoczyna się liturgia Wigilii Paschalnej (proszę przynieść ze sobą świece).

ŚWIĘCENIE  POKARMÓW  w sobotę rano o godzinie 9.00, o godz. 12.00 i po południu o 15.00.

 1. Okazja do SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ: w Wielki Czwartek od godz. 17.00 do Mszy Wieczerzy Pańskiej, w Wielki Piątek od godziny 8.00 do 9.00 i po nabożeństwie Drogi Krzyżowej, a wieczorem od godziny 17.00, w Wielką Sobotę od godziny 8.00 do 9.00 i wieczorem  od godziny 17.00.
 1. W przyszłą niedzielę – Uroczystość  Zmartwychwstania  Pańskiego. O godzinie 7.45 rozpocznie się PROCESJA  REZUREKCYJNA. Na procesję zapraszam także poczty sztandarowe, strażaków do niesienia baldachimu, paschału, figury Zmartwychwstałego i krzyża.   Serdecznie zapraszam wszystkich Parafian do udziału w ceremoniach Wielkiego Tygodnia i w procesji rezurekcyjnej.
 1. Kolekta w Poniedziałek Wielkanocny przeznaczona jest na Katolicki Uniwersytet Lubelski i na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.
 1. Proszę o pomoc przy wznoszeniu Bożego Grobu w środę od godz. 9.00. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i złożona ofiarę Parafianom z ul. Żytniej i Kasztanowej, a w nadchodzącym tygodniu poproszę o to Parafian z ul. Zielonej 10-22
 2. Zbiórka ministrantów przed świętami wielkanocnymi w czwartek o godz.10.00.

Dziś po Mszach św. ministranci będą zbierali ofiary do puszek przed kościołem na leczenie Magdaleny Kaziuk z Marklowic. Bóg zapłać za wszelkie dary składane na ten cel w imieniu Magdaleny i jej rodziny.

7.04.2019

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE

 

 1. Dziś przypada 5 niedziela Wielkiego Postu. W naszej parafii rozpoczynają się rekolekcje wielkopostne. Zachęcam do udziału w tych dniach wewnętrznej odnowy, aby przygotować się do przeżycia Wielkiego Tygodnia i nadchodzących świąt Wielkiej Nocy.
 1. W przyszłą niedzielę przypada Niedziela Palmowa. Na każdej Mszy św. w niedzielę będziemy błogosławili gałązki palmowe i uczestniczyli w procesji. W tym dniu obchodzony jest także Światowy Dzień Młodzieży, która gromadzi się pod przewodnictwem biskupa diecezjalnego w kościele katedralnym. W naszej diecezji początek liturgii o godz. 13.30 przed kościołem Trójcy Przenajświętszej w Bielsku-Białej. Po Mszach św. w sobotę i w niedzielę ministranci będą zbierali ofiary do puszek przed kościołem na leczenie Magdaleny Kaziuk z Marklowic.
 1. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i złożoną ofiarę Parafianom z ul. Rolniczej i Suchej, a w nadchodzącym tygodniu poproszę o to Parafian z ul. Żytniej i Kasztanowej

 

31.03.2019

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE

 1. Dziś 4 niedziela Wielkiego Postu, która w tradycji chrześcijańskiej nazywa się niedzielą radości.

Jako dzieci marnotrawne przychodzimy do domu Ojca pełni wiary w Jego dobroć i miłosierdzie.

W Eucharystii, która jest źródłem nowego życia, szukamy mocy do zmiany dotychczasowego sposobu myślenia, wartościowania i postępowania. Tylko Bóg bogaty w miłosierdzie, może dopomóc nam wyjść z ciemności grzechu. On jest Ojcem miłosiernym, który nieustannie przebacza w imię ofiary Chrystusa złożonej na drzewie krzyża. Z uwagą słuchajmy słowa życia, aby ono mogło przemienić naszą codzienność.

Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na potrzeby diecezji. Zapraszam do udziału w nabożeństwach wielkiego postu: w niedziele o 15.00 nabożeństwo Gorzkich Żali połączone z kazaniem pasyjnym i droga krzyżowa w piątki o godz. 17.00. W tym tygodniu przypada także I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca, zapraszam na okolicznościowe nabożeństwa.

 1. Od przyszłej niedzieli rozpoczynają się w naszej parafii rekolekcje wielkopostne. Są to rekolekcje dla dzieci ze szkoły podstawowej, ale także dla wszystkich Parafian. Proszę o zarezerwowanie czasu na ten czas przemiany wewnętrznej przed świętami wielkanocnymi.
 1. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i złożoną ofiarę Parafianom z ul. Szerokiej, Piaskowej i Wiosennej, a w nadchodzącym tygodniu poproszę o to Parafian z ul.Rolniczej i Suchej.